Vilka kontorstrender gäller för 2022

Under 2021 så blev det allt vanligare att jobba hemifrån. Även om många började känna sig bekväma med att närma sig andra människor då kunskapen om det nya coronaviruset var större så fanns det fortfarande ett stort intresse för hemmakontoret.

När vi ser på kontorstrender för 2022 så är det tydligt att mycket av det som blev aktuellt under 2020 och 2021 på grund av världspandemi fortsatt kommer att stå i fokus. Men det finns förstås mycket mer än behovet att jobba hemifrån som kommer att forma hur vi ser på kontoret 2022.

Vi börjar dock med trenden att jobba hemifrån. Den håller i sig och tycks bara bli starkare då många har insett hur skönt det är att slippa pendla varje dag till en arbetsplats.

FLER KOMMER ATT BEHÖVA BRA HEMMAKONTOR

Den starkaste trenden 2021 som kommer att fortsätta 2022 är att allt fler väljer att jobba hemma. Det kanske började som en reaktion på rädslan för att smittas av virus men har sedan fortsatt för att det faktiskt inte är så dumt att ha kontoret hemma.

Att arbeta i hemmet ställer dock stora krav på flera sätt. Dels måste det finnas utrustning för detta och dels måste det finnas en rutin som fungerar. Det går att hitta mycket smarta kontorsmöbler för hemmakontoret men många missar att det är värt att investera i arbetsplatsen hemma.

Detta kan bero på att man tidigare inte har jobbat så mycket hemifrån och därför tänker att det går bra att fortsätta vid köksbordet. Under 2022 är det många som kommer att se sig om efter höj- och sänkbart skrivbord, en ergonomisk kontorsstol såväl som hjälpande redskap som skärmväggar och bättre belysning.

Ta bara en sådan sak som att fler kommer att inse att hemmakontoret behöver rätt belysning för att man inte ska få ont i huvudet. Det kan tänkas att det blir mer populärt med skrivbordslampor med dimmer och liknande finesser för att se till att ljusläget blir perfekt under dagens gång.

När det inte finns något separat rum för att inreda som kontor så kan det förstås också vara så att fler behöver se på lösningar som skärmvägg som även fungerar ljudisolerande. Det här har vi ju länge sett på öppna kontorslandskap men kommande trend lär bli att samma typ av skärmar ställs upp i hem för att avgränsa arbetsplatser.

Köksbordet är inte att rekommendera när man jobbar hemifrån

HYBRIDLÖSNINGAR BLIR EN SJÄLVKLARHET

Fast det ska sägas att det också tycks bli allt vanligare med hybridlösningar. Det vill säga att man jobbar hemma ensam ibland och på ett kontor tillsammans med andra vid andra tillfällen. Just hybridmodellerna förväntas bli allt mer vanliga under kommande månader och år.

Så pass att det kan tänkas att allt fler företag kommer att utgå från hybriden. Då gäller det att komma fram till hur man ska sköta hantering av personal. För att en hybridvariant ska fungera så måste man få balans. Team måste kunna jobba tillsammans utan att det blir svårt att få något gjort.

Det vi kan konstatera efter erfarenheten av en världspandemi är att kreativt och innovativt arbete för det mesta kräver att man träffas. Här behövs kontoret och bra mötesrum där det går att diskutera och brainstorma.

Det här kommer företag att få ta i beaktning då man anställer nya medarbetare och även då man planerar scheman. Det kanske verkar som att man kan ha folk i olika städer och i olika länder då alla jobbar hemifrån. Men det är inte i enlighet med hybriden som kräver att man kan träffas på ett flexibelt sätt.

VI VILL HA AKTIVA KONTOR

Trenden att kunna röra på sig på jobbet kommer att fortsätta. Vi är fortsatt intresserade av lösningar för bättre ergonomi. Här kan det tänkas att redskap som en ergonomisk kontorsboll kommer att få ett starkare fäste då vi ser på nya sätt att sitta och stå på. Aktivt sittande är ett begrepp som fortsatt kommer att ha stor betydelse på arbetsplatser under 2022.

Med många medarbetare som jobbar hemifrån så kanske det också blir aktuellt med fler träffar som handlar om välmående och att röra på sig. Teamwork kommer ju att behöva nya angreppsvinklar då vi inte längre tycker att det är självklart att komma in till den gemensamma arbetsplatsen varje dag.

TID FÅR STÖRRE BETYDELSE ÄN PLATS

En annan tydligt trend för arbetsplatsen år 2022 är att tid kommer att få större betydelse än plats. När vi tidigare har sett på möjliga jobb med tanke på hur vi ska ta oss dit är vi nu mer intresserade av när vi ska ta oss dit och när vi förväntas jobba. Vi kan ställa helt nya krav på våra arbetstider.

Det är mycket troligt att vi framöver kommer att frångå traditionella arbetstider. Det kan betyda att företag måste införa koncept som tid för samarbete. Man måste helt enkelt boka in när medarbetare ska vara vid sina arbetsplatser så att det går att ta samtal eller chatta.

Det här krävs ju inte bara för möten via Zoom och videosamtal genom andra plattformar. När vi jobbar i molnet så kan vi samarbeta i dokument som är öppna på flera datorer. Då är det viktigt att det går att komma överens om när detta arbete ska ske.

Kanske inser vi också att det blir mindre aktuellt med ett visst antal timmar då olika personer har olika kapacitet. Då vi arbetar i enlighet med projekt och de resultat vi är ute efter så får tiden vi lägger på att nå målen mindre betydelse.

ÖPPNA KONTORSLANDSKAP ÄR FORTSATT AKTUELLA

Då vi väl ses och jobbar tillsammans så lär vi fortsätta göra det i öppna kontorslandskap. Miljön står fortsatt i fokus. Att fler kan dela på en yta är helt klart i linje med detta. Det spar energi och gör det också möjligt för företag att klara sig med mindre arbetslokaler.

När vi tänker oss att många arbetsplatser kommer att stå tomma flera dagar i veckan kan det ju vara väldigt bekvämt med öppna kontorslandskap där det är fritt att slå sig ned på valfri plats. Det kan betyda att vi inte längre kommer att uppleva vår arbetsplats på det gemensamma kontoret som särskilt privat. Den är till för de som kommer in den dagen.

Med tanke på detta kan vi säga att det kommer att ställa större krav på gemensamma kontorsmöbler. Det blir viktigt att investera i riktigt bra kontorsstolar som en Herman Miller stol som är lätt att anpassa till den egna fysiken. På så vis kan varje medarbetare lätt se till att arbetsplatsen som används ändå känns som klippt och skuren för de egna behoven.

DET SKA VARA ENKELT ATT JOBBA DIGITALT

För att kunna jobba hemifrån och växla mellan kontor och hem så krävs det att det digitala fungerar på ett enkelt vis. Vi behöver smarta molntjänster och system så att vi kommer åt det material som vi jobbar med var vi än befinner oss.

Här kan det tänkas att man kommer att hitta väldigt fina AI-lösningar som läser av var vi är och vilka behov som finns. När vi kan röra oss fritt och jobba sömlöst via mobila enheter kan vi verkligen tala om flexibilitet. Det är helt klart något vi kommer att se mer av under 2022 och vidare under följande år.

VIRTUELLA MÖTEN KOMMER ATT BLI BÄTTRE OCH KORTARE

Under 2020 och 2021 har vi alla lärt oss vad ett zoom-möte är. Under 2022 kommer vi att bli bättre på dessa virtuella möten. De kommer att bli kortare och effektivare. Vi har lärt oss hur vi kommunicerar via kamera och det kommer att märkas under kommande år.

Samtidigt som vi ses via videos kan vi använda digitala hjälpmedel för att anteckna och föra in gemensam information. Det här kommer vi att bli bättre på och då blir möten effektiva. Effektivitet kan nog ses som ett ledord för kontorstrender 2022. Detta oavsett om det rör sig om att jobba hemifrån eller att bli bättre på att nyttja digitala hjälpmedel.