Kontorstrender som håller i sig för 2024

Under 2023 blev det vanligare att jobba hemifrån. Många uppskattar fördelarna med hemmakontor, vilket fortsätter att påverka kontorstrenderna för 2024.

Fler kommer att behöva bra hemmakontor
Trenden att jobba hemma växer. Många inser fördelarna med att slippa pendla. För att arbeta effektivt hemma krävs bra utrustning och rutiner. Investeringar i höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska kontorsstolar, skärmväggar och belysning blir allt vanligare.

Hybridlösningar blir en självklarhet
Hybridlösningar, där man kombinerar arbete hemma och på kontor, blir allt vanligare. För att detta ska fungera krävs balans och bra mötesrum för kreativt arbete. Företag måste planera scheman och anställningar för att möjliggöra flexibla möten.

Vi vill ha aktiva kontor
Ergonomi och rörelse på arbetsplatsen är fortsatt viktigt. Redskap som en ergonomisk kontorsboll blir populära. Teamwork och välmående får nya angreppsvinklar när fler jobbar hemifrån.

Tid får större betydelse än plats
Tid blir viktigare än plats. Traditionella arbetstider ifrågasätts och nya krav på flexibilitet ställs. Företag måste planera samarbetsstunder och anpassa sig till olika arbetskapaciteter.

Öppna kontorslandskap är fortsatt aktuella
Öppna kontorslandskap fortsätter att vara populära. De sparar energi och möjliggör flexibla arbetsplatser. Investeringar i gemensamma kontorsmöbler som en Herman Miller stol blir viktiga.

Det ska vara enkelt att jobba digitalt
För att kunna jobba flexibelt krävs fungerande digitala lösningar. Molntjänster och smarta AI-lösningar blir allt viktigare för att möjliggöra sömlöst arbete.

Virtuella möten kommer att bli bättre och kortare
Virtuella möten blir kortare och effektivare. Digitala hjälpmedel för anteckningar och gemensam information förbättrar möteseffektiviteten. Effektivitet blir ett ledord för kontorstrender 2024.

Bra att veta

  • NCBI – National Center for Biotechnology Information erbjuder omfattande forskning och studier inom olika vetenskapliga områden.
  • Harvard Business School – HBS Working Knowledge ger insikter från forskning om affärstrender och arbetsmarknadens utveckling.
  • World Economic Forum – WEF publicerar rapporter och artiklar om globala trender och arbetsplatsutvecklingar.