Kontor eller kontorslandskap? När det gäller att välja vilken typ av kontorsyta som passar bäst för din organisation, är det ofta en fråga om att välja mellan en öppen och stängd planlösning. Men vilket alternativ är egentligen bäst för ditt team? Svaret på den frågan beror på företagets behov och de anställdas roller. Ett öppet kontor kan passa bättre för arbete som kräver mer samarbete och flexibilitet. Medan ett stängt kontor kan vara det rätta valet för dem som behöver mer fokus och avskildhet för att utföra sitt arbete. Nedan listar vi för- och nackdelar så du kan bestämma dig för om du ska välja ett kontor eller kontorslandskap.

Ska man välja kontor eller kontorslandskap?

Kontorslandskap

Ett kontorslandskap är ett utrymme där anställda arbetar tillsammans i en stor öppen yta med skrivbord som är placerade nära varandra och ofta med golvskärmar. Det finns ofta gemensamma områden för anställda att samlas, som kök och sittgrupper. Denna typ av utrymme är särskilt populär bland nystartade företag och småföretag med fokus på samarbete och mindre budgetar för kontorsyta per anställd.

Kontor

Å andra sidan har ett stängt kontor separata kontorsutrymmen med hjälp av skärmar eller fasta väggar för extra utrymme och avskildhet. Detta anses vara en mer traditionell arbetsmiljö och passar bättre för team och individer som kräver fokus och avskildhet.

Fördelar med kontorslandskap

Flexibelt och anpassningsbart – Det kan enkelt omorganiseras när teamet ändras eller när företaget växer. Därför föredras denna typ av layout ofta av småföretag och nystartade företag som har snabb tillväxt och förändringar i sin struktur.

Kostnadseffektivt – Öppna kontorslandskap är mer kostnadseffektiva. Det är billigare att ge alla anställda ett fungerande utrymme än att inreda separata kontor och skåp. Dessutom kan fler anställda rymmas i samma lokal och mer plats kan investeras i områden som rastrum och bekväma sittplatser.

Främjar kommunikation och samarbete mellan team – Genom att ta bort murar och gruppera stationer tillsammans, gör öppna planlösningar team och enskilda anställda mer tillgängliga för varandra. Det är lättare att gå till kollegors skrivbord för att få feedback på idéer och samarbeta i projekt.

Nackdelar med kontorslandskap

Kan vara högljudda och störande – Ett öppet kontorslandskap kan vara stökigt och högljutt, vilket kan göra det svårt för anställda att koncentrera sig på sina uppgifter. Det kan också vara störande att höra kollegors samtal eller telefonsamtal.

Saknar integritet och kan vara obekvämt – Då det inte finns några väggar mellan skrivborden, finns det liten eller ingen avskildhet, vilket kan vara obekvämt för vissa anställda. Det kan också vara överväldigande för introverta anställda eller de som inte gillar att bli ständigt övervakade.

Möten kräver mer planering – Eftersom det inte finns några privata utrymmen i ett öppet kontorslandskap, kan det vara svårt att hålla möten utan att störa andra. Anställda måste därför boka lämpliga mötesrum i förväg för att diskutera frågor.

Fördelar med kontor

Kan göras personligt – Fördelarna med ett stängt kontor inkluderar mer utrymme för personliga föremål. Med saker som familjefoton och prydnadsföremål som kan öka anställdas bekvämlighet

Fokus – Dessa kontor ger också en lugnare miljö som är bättre lämpad för fokuserat arbete och mindre distraherande.

Vissa roller kräver integritet – Dessutom ger de anställda som har roller med högre integritet och behöver ha möten och samtal i privat mer nytta av stängda kontor

Nackdelar med kontor

Kostnad – Stängda kontor är dyrare eftersom de kräver mer utrymme per anställd och behöver mer möbler för att fylla utrymmet.

Mindre möjlighet till samarbete och spontana möten – På stängda kontor finns det mindre möjlighet till tillfälliga möten. Vilket ofta leder till att kollegor inte utvecklar nära relationer som uppmuntrar förtroende mellan team och ger mer utrymme för samarbete och kreativitet. Det kan vara mycket svårare att skapa relationer med kollegor som arbetar bakom stängda dörrar mestadels!

Källor: https://www.su.se/forskning/kontorslandskap-hur-p%C3%A5verkar-det-oss-1.133026

https://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Oppet-kontorslandskap/