Värmeskåp, även kända som värmelåda, värmevagn eller hot boxes, är det hemliga vapnet i många professionella kök. De gör det möjligt att hålla förberedd mat vid en säker och konstant temperatur tills den är redo att serveras.

Vad är ett värmeskåp och dess roll i restaurangköket?

Ett värmeskåp är en oumbärlig köksmaskin i restaurangköket eller skolköket, som möjliggör att servera olika rätter vid optimal temperatur och underlättar arbetet under hektiska perioder.

Det fungerar som ett komplement till värmeplattor och värmelampor, och maten placeras här innan den serveras i restauranglokalen.

Att hålla maten vid minst +60°C är avgörande för att förhindra bakterietillväxt. Maten förblir mikrobiologiskt säker så länge temperaturen ligger över +60°C (källa).

Varmhållning av mat – Hur man använder ett värmeskåp korrekt

  1. Håll rätt temperatur: Ställ in värmeskåpet på den rekommenderade temperaturen för den typ av mat du håller. Kontrollera regelbundet och övervaka både matens och skåpets temperatur för att säkerställa att den förblir inom det säkra intervallet. För de flesta livsmedel är detta 60 grader Celsius.
  1. Förvärm skåpet: Förvärm värmeskåpet innan du placerar den varma maten i det för att säkerställa att det når önskad temperatur snabbt och effektivt. Annars kommer maten att tappa värme medan skåpet värms upp.
  2. Använd matbehållare eller pannor: Placera maten i lämpliga behållare eller pannor av livsmedelssäkert material innan du sätter in den i värmeskåpet.Detta hjälper till att bibehålla hygien och förhindrar direkt kontakt mellan maten och skåpets ytor.
  1. Rengör och sanera regelbundet: Städa och sanera värmeskåpet regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer.Ta bort eventuella matrester eller spill snabbt för att förhindra kontaminering och skydda skåpets ytor.
  1. Träna personalen: Ge personalen en ordentlig utbildning till hur man använder värmeskåpet, inklusive temperaturkontroller, rengöringsprocedurer och säker hantering av livsmedel.

Förutsätt inte att de redan vet. I dagens arbetsmarknad kan det mycket väl vara deras första erfarenhet av att arbeta i ett kök.

Vad du inte ska göra med ett värmeskåp

  1. Överbelasta inte skåpet: Undvik att överfylla värmeskåpet med för mycket mat. Överbelastning kan hindra ordentlig luftcirkulation och skapa varma och kalla områden inuti skåpet. Det gör även rotation av mat (först in, först ut) svårare.
  2. Använd inte skåpet för att tillaga eller värma mat: Värmeskåp är utformade för att hålla varm mat vid säkra temperaturer, inte för att värma eller tillaga rå mat. Att använda skåpet för att värma eller tillaga mat kan leda till bakterietillväxt och matförgiftning.
  1. Försumma inte rengöring och underhåll: Regelbunden rengöring och underhåll är avgörande för värmeskåpets långsiktiga hållbarhet och säkra drift. Försumma inte underhållet, eftersom det kan leda till fel eller kontaminering.
  1. Håll inte livsmedel obegränsat: Även om värmeskåp är utmärkta verktyg kan de inte hålla mat obegränsat med tid. Följ riktlinjerna för rätt hållning för att säkerställa att du serverar mat av högsta kvalitet.
  1. Ignorera inte varningssignaler: De flesta värmeskåp är pålitliga, men ignorera inte ovanliga ljud, temperatursvängningar eller andra varningssignaler som kan indikera problem. Kontakta tillverkarens kundtjänst eller en licensierad servicetekniker för att åtgärda problemet i tid och undvika allvarligare problem.

Läs även: Vad drar en värmelampa?