Vad drar en värmelampa? Värmelampor utgör en integrerad del av restaurangkök och bufféverksamheter. Deras funktion sträcker sig bortom att enbart säkerställa att den tillagade maten håller sig vid säkra temperaturer – de bidrar också till att skapa en varm och inbjudande atmosfär i serveringsutrymmet.

Dessa värmelampor finns tillgängliga i olika former, storlekar och med varierande värmeeffekter, vilket ger er möjlighet att skräddarsy användningen av värmelampan för att bibehålla matens exakta temperatur under bufféserveringar eller när maten väntar på att serveras av servitören.

Läs mer: Utrustning restaurangkök

Så här räknar du ut hur mycket en värmelampa drar

För att du ska kunna räkna ut hur mycket en värmelampa drar behöver du veta två saker.

Dels effekt i watt, som är den mängd elektrisk effekt värmelampan förbukar när den är tänd. Oftast hittar man informationen på själva lampan eller i produktbladet. Låt oss ponera att vår värmelampa har en effekt på 250W.

Nästa sak du behöver veta är antalet timmar lampan är tänd. Låt oss säga att den står på i cirka 10 timmar varje dag.

För att beräkna använder du denna formel:

Effekt x Tid / 1000 = kWh

Låt oss använda våra siffror i formeln, alltså vår värmelampas effekt och tiden den är igång.

250 (W) x 10 (H) / 1000 = 2,5 kWh per dag.

Du kan likaså använda samma formeln för att ta reda på den årliga elförbrukningen genom att multiplicera den dagliga elförbrukningen med antalet dagar per år. Notera att elkostnaden vanligtvis mäts och debiteras i kilowattimmar (kWh). Så om du vill få reda på priset för att använda lampan, behöver du ta reda på ditt elpris per kWh och multiplicera det med den beräknade årliga elförbrukningen.

Om du vill ha information om hur mycket elen kan kosta och hur mycket olika apparater drar samt hur du kan minska dina elkostnader, kan du läsa denna artikel från Energirådgivningen.

Hur högt över maten ska en värmelampa vara placerad? För bästa resultat bör värmelampan positioneras med ett avstånd på 25–50 cm över maten.

Tips på värmelampor

Värmelampa Focus, fristående

Värmelampa Focus RO

Värmelampa Focus MO

Värmelampa Trattoria

Värmelampa Compact