Vilken storlek behöver man välja för sitt konferensbord

Vilken storlek på konferensbord ska ni välja? Ett mycket vanligt kontorsbord är det som används som mötesbord. Det handlar förstås om konferensbordet som är så viktigt när det ska diskuteras och hållas föreläsningar. Ett bra konferensbord har plats för det som ska göras på det. Men hur stort ska ert konferensbord vara?

För att få svar på den frågan måste ni förstås se vad som får plats i konferensrummet. Utöver detta är det också viktigt att beakta hur många som kommer att sitta runt bordet. Här ska vi se på några av de viktigaste sakerna att tänka på när ni ska köpa bord för möten.

Läs mer om populära former på konferensbord och hur de påverkar mötet

RIKTIGT STORA KONFERENSBORD SOM RYMMER MÅNGA

Då det går att få in ett riktigt stort kontors bord i konferensrummet så finns det särskilda modeller som är väl lämpade. Det här är bord som kan vara flera meter långa. Ta en titt på Arktis konferensbord. Det finns i flera storlekar och kan vara upp till 4 meter långt. Det här är dessutom ett höj- och sänkbart konferensbord.

Om ni kan stå omkring ett stå bord så kan det ju vara så att fler får plats. Då kommer en större modell att räcka mycket längre än om det ska placeras stolar omkring bordsskivan. Detta kan vara bra att tänka på när du vill få in ett så stort bord som möjligt och dessutom vill ha max antal personer omkring det.

När det ska vara ett riktigt stort bord kan det fungera med trapetsformade bord. De blir bredare och bredare mot ett håll. Det här gör att alla som sitter vid bordet tydligt kan se den som befinner sig vid den smalare kortändan.

Ta en titt på DNA konferensbord som är trapetsformat. Det är nästan 4,5 meter långt! Då blir det onekligen gott om plats för många. Att man dessutom kan se väl hela vägen längsmed bordet är ju A och O för ett lyckat möte där många är med.

SE PÅ HÖJ- OCH SÄNKBARA KONFERENSBORD

Vi nämnde Arktis kontors bord som går att höja och sänka. Det blir allt vanligare att man vill ha höj- och sänkbara konferensbord. Det är inte så konstigt med tanke på att så många har insett hur bra det är att växla mellan att sitta och stå.

När det ska vara ett kort möte kan det ju faktiskt passa perfekt att det tas i stående position. Som vi berört är det ju även så att man stående kan få in fler runt bordet. Det blir lättare att röra på sig på ett ledigt sätt och det kan verkligen bidra till ett bättre möte.

Istället för att använda ett ståbord på kontor som mötesbord så kan man alltså satsa på en modell som går att justera höjden på. Det är dock viktigt att förstå skillnaden mellan detta och ett kontorsskrivbord som är höjbart.

För konferens och möten behöver vi ofta större bord. Då är det viktigt att se på höjbara mötesbord som har rätt storlek. Men det är klart. Om det bara är några få personer som har behov av ett bra konferensbord kanske det fungerar lika bra med ett vanligt skrivbord utan dator och annan utrustning.

KONFERENSBORD SOM GÅR ATT TA MED TILL EVENT

När mötesborden ska plockas med till annan plats kräver det unika egenskaper. Med fällbara bord kanske ni inte ens måste ha en stor lastbil för att få med möblerna till ett event som inte är på den egna arbetsplatsen.

Det finns även fällbara ståbord som man kan plocka med till montern på en mässa. Det kan vara ett runt konferensbord i lite mindre format som flera kan stå omkring. Den här typen av bord kan även fungera fint som barbord på kontor när man ska ha lite mingel i samband med event eller bara som afterwork-evenemang.

Utöver att satsa på nedfällbart bord så kan det vara klokt att ha tillgång till en bordstransportör. Det är en vagn som är gjord för att flytta på vikbara bord. Med den vagnen går det ju snabbare att få bord ur en bil eller mellan olika rum och våningsplan. Då slipper man flera turer och spar en massa tid.

En vagn för hopfällbara bord kan ju även användas för lagring av samma bord då de inte används. Det är bara att rulla vagnen till ett förråd eller avsides plats så får man god ordning på möblerna för konferenser, möten och andra event.

PLATS RUNT BORDET ATT RÖRA SIG PÅ

När ni ser på storlek på konferensbord är det viktigt att tänka på hur mycket plats det kommer att finnas mellan bord och vägg. Om det blir för trångt är det inte bekvämt. Det ska gå att ta sig från sin sittplats och ut ur rummet utan att det stör andra.

Här gäller det att betänka hur mycket plats vi behöver när vi sitter vid ett bord. Det är ju inte så att vi sitter så tätt som en stol kan stå mot bordet. Räkna lite löst med en halvmeter från bordsskiva och utåt, kanske mer.

Utöver detta behövs det en halvmeter till för att man ska kunna gå förbi utan att stöta i de som sitter vid bordet. Om du inte tycker att det här är så viktigt så bör du betänka vad ett för trångt utrymme omkring ett konferensbord kan leda till:

  • Personer som behöver gå ut ur rummet gör inte det för att de sitter dåligt till
  • Personer som skulle kunna vara med slår sig inte ned på lediga platser då det är för svårt att komma åt
  • Det blir oljud och störningar när folk ändå försöker ta sig fram omkring bordet
  • Då man stöter till varandra kan det leda till att saker på bordet kommer ur ordning och att personer spiller

Vill det sig illa kan en trång planering av ett kontors bord som ska användas som konferensrum bli en riktig katastrof. Det blir inget bra möte med så många störande moment på grund av illa planering.

Mät alltså upp med tanke på hur ni kommer att sitta och stå omkring bordet och lägg till lite till. Det går alltid bra att kontakta oss på AZ Design för att prata mer om detta. Vi kan vägleda dig till rätt storlek på konferensbord i enlighet med mötesrummets storlek.

MÖJLIGHETEN TILL FLER BORD OCH OLIKA ARRANGEMANG

En annan sak som kan vara bra att tänka på är att det ju är möjligt att använda flera olika bord för att få till det perfekta mötesbordet. Istället för att försöka hitta rätt storlek på ett större kontorsbord så kan ni alltså välja att sätta ihop flera mindre kontorsskrivbord.

Då går det att bygga en cirkel, en fyrkant eller kanske grupper med bord som ni sitter omkring. Det här blir mycket smidigt då varje möte kan ha sin unika karaktär och stämning. Med flera mindre bord redo i konferensrummet ser ni till att det alltid finns plats för alla som är med.

Fällbara konferensbord fungerar bra för olika sorters konferenser

Dessutom kan man ju på detta vis i likhet med trapetsbordet se till att den som håller en föreläsning syns ordentligt. Om det passar kan man också låta folk sitta på båda sidorna om varje bord. Det beror lite på hur konferensen kommer att se ut. Om det mest handlar om grupparbete kan detta vara väldigt fördelaktigt.

HUR MÅNGA SKA SITTA OMKRING ETT KONFERENSBORD?

För att komma fram till rätt storlek på ett mötesbord måste vi också beakta hur många som kommer att sitta omkring det. När ni ser på ett bords storlek så bör ni räkna på cirka 60 cm för varje person. Det betyder att ett 6 meter långt bord kommer att rymma 6 personer på den långa sidan.

Det är ungefär samma som gäller när man står upp men här kan det vara mer flexibelt då det inte krävs några stolar under och omkring bordet. Om ni ska äta på samma bord är avståndet mellan varje person extra viktigt. För kortare möten där man står upp kanske det räcker med 40 cm för varje person.

Ta ett bord ni redan har och testa lite. Mät upp och basera storleken på ert nya konferensbord på detta mått. Då är chansen att det blir rätt mycket god.