Det som Coca-Colas svenska kontor har gemensamt med Örnsköldsviks kommun är att de har implementerat aktivitetsbaserade kontor (ABK) för sina medarbetare.

Vad är aktivitetsbaserat kontor? Denna arbetsplatsmodell har blivit alltmer populär de senaste åren och har visat sig vara mycket effektiv för att öka samarbetet och kreativiteten på arbetsplatsen, samtidigt som den ger medarbetarna mer frihet och flexibilitet i sin arbetsdag. I ABK finns oftast flera olika zoner, som tysta avdelningar, sociala ytor och mötesplatser, för att kunna möta olika behov och arbetsuppgifter.

Genom att implementera aktivitetsbaserade kontor bidrar dessa företag och organisationer till en mer human och flexibel arbetsplatskultur, som främjar samverkan, idérikedom och välbefinnande för sina medarbetare.

Se våra kontorsmöbler.

Aktivitetsbaserat arbetssätt är en slags buffé

Aktivitetsbaserat arbete handlar om att skapa en arbetsplats som är anpassad efter individuella behov och som gynnar produktivitet. Genom att erbjuda olika funktioner och ljudmiljöer på kontoret kan medarbetarna själva välja var de vill arbeta, beroende på vilken typ av arbetsuppgift de har och vilket behov de har för samarbete eller lugn.

Det är viktigt att komma ihåg att aktivitetsbaserat arbete inte bara handlar om den fysiska utformningen av kontoret, utan är också ett arbetssätt som kräver engagemang och samarbete från alla medarbetare. Det är genom att gemensamt välja plats utifrån behov och preferenser som man kan skapa en arbetsplatskultur som främjar kreativitet och produktivitet.

Lästips – Hur kan jag förbättra kontorsmöbleringen för att främja samarbete och interaktion bland anställda?

Aktivitetsbaserat kontor är mer än bara ytor för olika arbetsuppgifter

Genom att erbjuda olika sätt att sitta på, möjligheter att stå bekvämt och olika ljudmiljöer kan medarbetarna själva välja en arbetsplats som passar deras individuella behov och preferenser.

Men det handlar också om att ta hänsyn till andra faktorer som påverkar trivsel och produktivitet på kontoret, som till exempel akustik, ergonomi, belysning och temperatur. Eftersom alla människor är olika är det viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till dessa individuella behov och preferenser när de utformar kontorsmiljön.

Akademikerförbundet SSR skriver, ’Aktivitetsbaserade kontor kan ha både fördelar och nackdelar för arbetsmiljön.’ Läs mer här: Sanningen om aktivitetsbaserade kontor.