Konferensbord

Kan formen på ett konferensbord påverka resultaten och besluten som kommer ur ett konferensrum? Det finns det experter som är rörande överens om. När det är dags för ett nytt konferensbord kan det alltså vara klokt att se lite på hur olika former kan påverka hur ett möte fungerar och upplevs.

De konferensmöbler som ni ställer in i möteslokalen kan också säga en hel del om er verksamhet. Detta utan att ni ens tänker på det! Genom att välja med eftertanke så blir det ett medvetet intryck som kan få möten att starta och sluta på rätt köl.

DET REKTANGULÄRA KONFERENSBORDET

Det här är en mycket traditionell form för ett bord där man har möten. Med det rektangulära konferensbordet så är det enkelt att se till att den som leder samtalet sitter på den ledande positionen vid en långsida.

De som sitter längsmed bordets sidor måste alla vända huvudet för att se den som pratar. Det gör att personen som sitter i ledande position får en naturlig kontakt med alla som sitter runt bordet.

Den här typen av bord kan passa mycket bra också för brainstorming och aktiviteter där man vill sitta tätt tillsammans och jobba på ett effektivt sätt.

DET RUNDA KONFERENSBORDET

För mindre verksamheter kan det vara klokt att välja ett runt konferensbord. Här kan man sitta fler runt bordet och formen ger också en känsla av mer närhet. För företag som jobbar med juridisk rådgivning, finansinstitut och entreprenörer är denna form idealisk.

Här är det mindre anpassat för presentationer. Det runda bordet är framförallt ett bra val för möten där man kommer att interagera på ett dynamiskt vis. Det finns ingen tydlig ledarplats och det är också viktigt att tänka på.

Runda konferensbord ger en känsla av jämställdhet och kreativitet. Det kan också vara ett medvetet val för möten med kunder och möjliga samarbetspartners.

DET TRAPETSFORMADE KONFERENSBORDET

Ett trapetsformat konferensbord liknar det rektangulära men här kommer en långsida att vara bredare än den motsatta långsidan. Den här typen av bord har blivit alltmer populära i takt med att företag jobbar med videomöten.

Man ställer upp skärm såväl som kamera vid den smalare långsidan och så får man en god överblick av bordet och alla som sitter vid det. När ni jobbar med ett trapetsformat konferensbord så utstrålar det en känsla av att ni är teknologiskt avancerade och att ni tänker framåt.

U-FORMAT KONFERENSBORD

Ett U-format konferensbord har en sida som är öppen och ser ut som bokstaven U ovanifrån. Den här typen av bord kan passa bra för presentationer där man vill röra sig från långsidan och in mellan de två sidorna där deltagare sitter.

U-formen ger en viktig känsla av gemenskap samtidigt som man på ett naturligt sätt får fokus på den som leder samtalet eller ger en redovisning från platsen där U-et har en öppning.

BÅTFORM PÅ KONFERENSBORD

Båtformen påminner om rektangulära bord men den har lite vidare sidor som har rundats av. Den här designen finns också som höj- och sänkbart konferensbord. Formen kan vara bra då ni vill stimulera till bättre samarbeten i grupper. Den rundade formen på sidorna gör att de som sitter runt bordet kan nå varandra lite enklare.

Även gäster kan få känslan av teamwork då de sitter vid den här typen av konferensbord. Det är ju inte så dumt då ni planerar att inleda ett samarbete och vill skapa en känsla av samhörighet från start.

KONFERENSBORD I MODULER

Sist men inte minst måste vi också nämna konferensbord som byggs som moduler. Det här går att göra med enkla skrivbord som även fungerar som konferensbord. Med moduler så bygger ni den form ni vill ha i rummet. Det går att anpassa form och storlek till den typ av möte eller presentation som ska hållas.

När ni inreder konferensrummet med modulbord så ger det en känsla av att ni lägger fokus på funktion och mångsidighet. Dessutom är det här något som gör det lättare att använda konferensrummet för många olika typer av företagsevent.