Kylskåpet är inte bara en enskild uppfinning som kan tillskrivas en enda person. Istället är det resultatet av en lång historia av innovation och utveckling från flera olika uppfinnare och ingenjörer över olika tidsperioder.

Se fler köksmaskiner här.

De tidigare versionerna av kylskåpet

En av de tidigaste versionerna av ett kylskåp utvecklades av den amerikanske uppfinnaren Oliver Evans år 1805. Hans koncept involverade användningen av en ångkompressor för att kyla luft, men det visade sig vara opraktiskt för hemmabruk på den tiden.

Det var inte förrän senare som fungerande kylskåp började utvecklas för att användas i hemmet. En viktig milstolpe var uppfinningen av ett kylsystem som använde ammoniak och vatten för att kyla ner en behållare, vilket gjordes av den franska uppfinnaren Ferdinand Carré år 1859.

Läs även: Hur fungerar ett kylskåp? En djupdykning i kyltekniken

Det moderna kylskåpet är en svensk vidareutveckling

Den moderna kylskåpsdesignen, som inkluderade användningen av en elektrisk kompressor för att cirkulera kylmediet och hålla temperaturen konstant, utvecklades av svenskarna, ingenjören Baltzar von Platen och uppfinnaren Carl Munters.

Deras patenterade design år 1922 ledde till ett stort genombrott inom kyltekniken. År 1923 köptes licensrätten till kylskåpet av AB Arctic, ett företag som vidareutvecklade kylskåpet och som sedan började massproducera och distribuera kylskåp över hela världen när de blev uppköpta av Electrolux.

Således kan vi säga att den moderna versionen av kylskåpet, som vi känner det idag, har sina rötter i Sverige genom Baltzar von Platen och Carl Munters arbete.

Deras insatser och innovationer har haft en betydande inverkan på hur vi förvarar och konserverar mat och har format moderna hushållstekniken på många sätt.

Källa.