Att förstå hur ett kylskåp fungerar kan ge oss en större uppskattning för den teknologi som håller våra livsmedel fräscha. Här är en närmare titt på kylskåpets viktiga mekanismer, vad de gör och hur det fungerar i ett kylskåp.

läs också: Hur kan köksinredningen anpassas för att maximera effektiviteten och arbetsflödet i storkök?

Kylteknikens grundprinciper: Hur kan det bli kallt i ett kylskåp?

Kylskåpet spelar en kritisk roll i våra kök genom att ventilera ut värme för att hålla maten kyld. Kyltekniken bygger på ett slutet system där kylmedlet cirkulerar genom spolar inuti kylskåpet.

Enligt Real Simple fungerar kylskåp genom att använda en kompressor för att skapa en kall gas som cirkulerar i apparaten och absorberar värme från maten. Detta kylmedel växlar mellan att vara i flytande och gasform och spelar en avgörande roll i hela processen.

Vid övergången från flytande till gas absorberar kylmedlet värme från luften inne i kylskåpet. Detta resulterar i en sänkning av temperaturen och skapar en optimal miljö för att hålla våra livsmedel fräscha och hållbara (källa).

De centrala komponenterna i ett kylskåp

  1. Kompressor – Hjärtat av kylskåpet

Funktion: Cirkulerar kylmedlet genom hela systemet. Genom att öka trycket på den varma delen av kretsen värms kylmedlet upp. Det är som att pumpa luft i en cykelslang, där du kan känna värmen öka när du komprimerar luften.

  1. Kondensor – Kylning och kondensering

Funktion: Belägen på kylskåpets baksida, kyler och kondenserar kondensorn kylmedlet. Det omvandlar kylmedlet från gas till vätska.

  1. Förångare – Skapar kylan inne i kylskåpet

Funktion: Placerad inuti kylskåpet, är förångaren ansvarig för att kyla ner föremålen inne i kylskåpet. Genom avdunstning ändras kylmedlet från vätska till gas och kyler området runt sig.

  1. Kapillärrör – Expansionsanordning

Funktion: En tunn slangbit som fungerar som en expansionsanordning. Det flytande kylmedlet leds genom kapillärröret och sprayas in i det lågtrycksområde där förångaren finns.

  1. Termostat – Temperaturkontroll

Funktion: Styr kylprocessen genom att övervaka temperaturen och reglera kompressorn. När det är tillräckligt kallt stängs kompressorn av, och om det blir för varmt startas kylprocessen på nytt.

Spana gärna in vårt utbud på vinkylar.