Skall man välja ett skrivbord med 4 ben eller t-stativ för hemmakontoret

Ska du välja skrivbord med 4 ben eller med t-stativ? Vilket kommer att bli det bästa valet för din arbetsplats, det ser vi på här!

Ett skrivbord är en investering på flera sätt. När du inreder din arbetsplats med bord och kontorsstol tänker du på dina behov just nu och kanske också en aning framåt. Kvalitet är viktigt både med tanke på hur du kommer att uppleva din arbetsplats idag och imorgon.

Dessutom kan det få betydelse hur bordets stativ ser ut. Det finns lite olika lösningar och många gånger står valet mellan skrivbord med 4 ben eller med t-stativ. Vilket ska du välja? Vi tar en titt på fördelar och nackdelar med dessa varianter så att du kan välja bästa designen för din arbetsplats!

(Läs mer: Hur placera skrivbord?)

SKRIVBORD MED 4 BEN I OLIKA VARIANTER

Bordet som har 4 ben är klassiskt. Du ser det överallt. Det kan vara en enklare modell i liten storlek som du använder som skrivbord för barn eller ett massivt fast skrivbord som ska användas varje dag av olika medarbetare.

De fyra benen kan sitta på bordets undersida på lite olika vis. Det finns skrivbord med 4 ben där:

 • Du har ett enkelt ben i varje hörn.
 • Det finns ett stativ som löper mellan kortsidorna och utgör de två benen på varje sida.
 • Det finns ett stativ som löper över bordets långsida och utgör de två benen på varje kortsida.
 • Du har fyra ben som sticker ut och ser ut lite som ett V som vänts upp och ner. De är alltså inte placerade rätt ner under bordsskivan utan kommer istället att stå lite längre ut på golvet.

Du bör alltså betänka att skrivbord med 4 ben kan se lite olika ut beroende på stativets form. Hur benen är fästa i bordet kan få betydelse för hur det är att jobba vid. Betänk till exempel saker som hur det kommer att fungera om ni ska sitta flera omkring bordet för ett möte.

SKRIVBORD MED T-STATIV SOM KAN HÖJAS OCH SÄNKAS

Om du är ute efter ett höj- och sänkbart skrivbord är det inte formen med 4 ben du är ute efter. Då är det istället ett skrivbord med t-stativ som blir relevant. Det är gjort för att göra det möjligt att höja och sänka bordsskivan med en motor eller för hand med vev.

Det här är en funktion som är mycket populär. Vi vet idag att det kan vara mycket bra för hälsan att kunna växla mellan att sitta och stå. Även om det kanske inte rör sig om så stora skillnader vad gäller hur många kalorier du bränner kan din upplevelse av jobbet förändras med detta bord.

HÖJBART SKRIVBORD KAN VARA BRA FÖR DEN SOM HAR PROBLEM MED:

 • Koncentration
 • Spänningar i kroppen
 • Trötthet
 • Kreativitet

Det här är bara några exempel på saker som kan förbättras när det går att välja att stå upp och jobba. Blodcirkulationen kan förbättras och med detta kommer bättre syresättning av hela kroppen vilket kan göra enorm skillnad.

ETT SKRIVBORD FÖR MÅNGA OLIKA UPPGIFTER

När vi ser på skrivbord som ska användas för många olika ändamål på en arbetsplats finns det fördelar både med skrivbord med 4 ben och med borden som har t-stativ. Egentligen spelar det inte så stor roll vilken modell du väljer om du tänker dig att bordet ska användas för arbete såväl som för möten och kanske måltider.

DET SOM KAN VARA BRA ATT TÄNKA PÅ ÄR:

 • Skrivbord med 4 ben har fler punkter där man inte kan ha benen under bordet.
 • Skrivbord med t-stativ som har elmotor kan vara lite tyngre och inte lika enkla att flytta runt.
 • Skrivbord med 4 ben som står ut i V-form är inte så lämpliga då det ska byggas långbord till exempel för en buffet.
 • Skrivbord med t-stativ som kräver ström för att kunna justeras i höjdled kan inte användas där det inte finns strömuttag.

Det kan alltså vara klokt att tänka lite på hur borden ska användas för att få rätt struktur på stativet. Även om det i första hand är som skrivbord ska du tänka vidare. Kommer det att behövas bord för grupparbeten, event och möten med jämna mellanrum?

Om svaret på den frågan är ja bör du fundera lite på om borden då ska flyttas långt eller om det bara är tal om att snurra lite på dem för att se varandra ordentligt. När du vet svaret på den frågan vet du också om det kommer att fungera med skrivbord med 4 ben eller om du kanske borde satsa på t-stativet för mer utrymme under bordet och inga ben vid långsidorna.

MED TANKE PÅ UTFORMNING AV ARBETSPLATSER

När vi ska inreda en arbetsplats måste vi alltid tänka på hur detta ska ske rent praktiskt. Det handlar inte bara om hur många bord som behövs för ett kontorslandskap. Om ni ska använda skärmvägg och golvskärm för att avgränsa och skapa små rum i rummet måste det hela passa ihop.

Ett skrivbord med 4 ben som sitter fint på undersidan bör inte vara svårt att passa in i tysta rum eller bakom skärmar. Men det ska sägas att skrivbordet med t-stativ kan vara lite enklare. Det har ju färre punkter vid sidorna att ta hänsyn till.

Ett skrivbord med 4 ben för arbetsplatsen i modern design

NÄR EN ARBETSPLATS SKA PLANERAS BÖR FÖLJANDE FRÅGOR STÄLLAS:

 • Hur många bord kommer det att behövas?
 • Ska det vara höj- och sänkbara bord?
 • Ska borden omges helt och hållet av skärmväggar?
 • Vilka kontorsstolar ska användas?
 • Hur många ska sitta vid varje bord?
 • Hur ofta ska arbetsplatsen möbleras om?

Om det behövs många bord som ska flyttas om ofta kanske det blir bäst med skrivbord med 4 ben som är lätta. De kan passas ihop på önskvärt sätt och är inte svåra att möblera om med. Även om de är robusta och stabila blir det ju inte lika tungt som ett bord med t-stativ som innehåller mekanik för hissfunktionen.

Samtidigt kan t-stativet göra att man får plats med mer under bordet. När det ska skapas egna rum i rummet kan det vara en fördel. Då går det ju att placera hurtsar och andra typer av kontorsförvaring på ett smart sätt under bordet vilket kanske inte blir lika självklart då det har 4 ben.

RENGÖRING UNDER OCH OMKRING BORD

När vi ser på rengöring av kontor kommer stativen under skrivborden att få betydelse. Med 4 ben på skrivbordet har vi i grund och botten fyra punkter att ta hänsyn till på golvet. Det här måste man ta hänsyn till vid rengöring.

Ett t-stativ ger istället medar som ligger tätt mot golvet. Detta har förstås också utrymme mellan med och golv. Där kan det samlas smuts precis som omkring den nedre delen av ett ben på skrivbord med 4 ben.

En stor skillnad mellan de här modellerna är dock att det finns mer utrymme på golvet under bordet när det har ett t-stativ. Meden kan man placeras saker på och den stör inte för den som sitter närmre kortändan av bordet.

Dessutom är ju höj- och sänkbara bord enkla att städa under då det går att hissa upp bordet för att komma åt på enklare vis. Bord med 4 ben kan vara lite svårare att hantera just under städning och de måste flyttas på för att man inte ska få ansamlingar av damm omkring benen.

SUMMERING

Går det att säga att skrivbord med 4 ben är bättre eller sämre än skrivbord med t-stativ? Svaret på den frågan är nej! Det går inte att ge ett ja eller nej på frågan om skrivbord med 4 ben är det bästa valet. Det handlar om hur din arbetsplats ser ut och vad du vill ha ut av borden.

Ska det vara ett justerbart skrivbord är det t-stativ som gäller. Annars kan du absolut välja stabila fasta skrivbord med 4 ben. Se bara till att de har en form på stativet som kommer att fungera bra då du ska använda bordet för mer än kontorsarbete.