Ditt kommersiella kylskåp (och det vanliga kylskåpet i hemmet) kan vara en källa till obehagliga lukter som, om de inte kontrolleras, kan leda till matsvinn och påverka din verksamhet negativt.

Oavsett om kylskåpet står framme för kunder eller används av personalen är det viktigt att hålla det rent för att undvika hälsoproblem.

Läs mer: Hur kallt ska det vara i ett kylskåp?

Vad orsakar dåliga lukter i kylskåpet?

Det kan finnas flera orsaker till dålig lukt, för att bli kvitt den måste du börja med att identifiera vart lukten kommer ifrån.

Första steget för att bli av med lukter i kylskåpet blir alltså att ta reda på vad det är eller vart det kommer ifrån. Här är några vanliga anledningar:

Dålig mat: Det mest förekommande skälet till lukt i kylskåpet är fördärvad mat. När mat blir dålig blir den en grogrund för bakterier och andra mikroorganismer som producerar rutten lukt. Att rengöra spillet i kylskåpet kan minska luktproblem (Läs om varför maten blir dålig på Livsmedelsverket).

Mögel: Om det finns hög fuktighet i kylskåpet kan mögel trivas. En mustig, jordig lukt är tecken på ett mögelproblem som bör undersökas närmare snarast.

Otillräcklig ventilation: Om luften inte cirkulerar ordentligt i kylskåpet kan den bli instängd och låta bakterier och mögel växa. Se till att ventilerna inte är blockerade och att damm eller matpartiklar tas bort för att möjliggöra ordentlig cirkulation.

Dålig skötsel: Regelbunden service av kylskåpet kan ytterligare eliminera potentiell uppbyggnad av mögel och den därav följande lukten, särskilt i områden som kondenspannan.

Lösa packningar och tätningar: Packningar och tätningar kan orsaka överflödig fukt, vilket leder till kondensation, matsvinn och mögelbildning. Dessutom kan kall luft läcka ut, vilket gör det svårare för kylskåpet att hålla maten vid rätt temperatur som i sin tur minskar hållbarheten och matens fräschhet.

Hur tar man bort dålig lukt och rengör ditt kylskåp?

Enligt United States Department of Agriculture (USDA) guide om hur man tar bort lukt från kylskåp kan du effektivt ta bort lukt från ditt kylskåp genom att identifiera källan till lukten, rengöra kylskåpet grundligt med en blandning av vatten och vinäger, eller använda naturliga luktborttagare som bikarbonat eller kaffe, och regelbundet torka av kylskåpets inre ytor.

Planera att regelbundet rensa ut kylskåpet och schemalägg en ordentlig rengöring. Om möjligt, töm hela enheten (ställ in innehållet i en annan kyl) och låt den vädras.

Torka av interiören med en ren trasa och en doftfri, livsmedelssäker rengöringsspray för att torka av insidan av kylskåpet, lådor, hyllor och fack.

Rengör kylskåpets baksida med en dammsugare med borsttillbehör för att rengöra kylskåpets kondensorspolar på baksidan. Glöm inte att ge tätningarna runt dörrarna extra uppmärksamhet, eftersom de kan samla smuts och smulor i springorna.

Om du upptäcker mögel i tätningarna, kan du göra en pasta av bikarbonat och vatten (eventuellt med lite citronsaft för en fräsch doft). Låt det sitta i fem minuter och applicera sedan på möglet. Efter två minuter, torka bort med en ren trasa.

Lämna kylskåpet tomt och öppet i ungefär en timme och kör det sedan tomt i några timmar. Detta hjälper till att eliminera eventuell återstående lukt.

Se alla köksmaskiner vi har på lager.

Förebyggande åtgärder för att få bort dålig lukt

Regelbunden rengöring: Håll koll på insidan av kylskåpet och rengör regelbundet för att ta bort matpartiklar eller spill.

Övervaka matens utgångsdatum: Se till att slänga utgången mat i tid. Starkt luktande livsmedel bör förvaras i lufttäta behållare.

Inspektera för läckor: Kolla kylskåpet för tecken på läckor som vatten på golvet eller kondens på väggarna. Låt eventuella läckor repareras utan fördröjning.

Kontrollera kondensorspolar regelbundet: Genomför regelbundna kontroller av kondensorspolar och ta bort smuts och skräp.

Källa.