Ljudmiljö på arbetsplatsen

Om det är bullrigt på ditt jobb så kan det strida mot lagen för arbetsmiljö. I Sverige finns det bestämmelser för hur ljudbilden får se ut på en arbetsplats. Detta både om du jobbar inomhus och utomhus. Det är inte meningen att du ska bli hörselskadad av att gå till jobbet så ta tag i saken om du inser att det är på tok för hög volym på din arbetsplats!

ARBETSMILJÖLAGEN REGLERAR LJUDMILJÖN PÅ JOBBET

I svenska Arbetsmiljölagen så står det att en lokal som vi jobbar i måste vara inredd för att vara lämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Det betyder bland annat att man kan behöva jobba med ljudabsorbenter för att undvika ekon och surr som kan bli hälsovådliga.

UTÖVER LJUDMILJÖ SÅ TAR DENNA LAG UPP SAKER SOM:

  • Att arbetsmiljön ska vara utformad med tanke på medarbetares fysiska förutsättningar
  • Det ska vara inrett och designat för psykiska förutsättningar
  • Förhållandena på jobbet måste också vara hygieniska

NÄR ÄR DET BULLER?

Det är klart att vi kan ha lite olika uppfattningar om vad som är störande ljud, så kallat buller, och vad som inte är det. I svensk lag för arbetsmiljö så beskriver man buller som icke önskvärt ljud. Det betyder att det är två saker:

  1. Ljud som skadar hörseln
  2. Ljud som uppfattas som störande

Därmed kan vi faktiskt säga att din kollegas telefonsamtal är en form av buller. Om samtalen leder till att du störs så är det viktigt att lösa situationen med något som hindrar ljud från att spridas fritt mellan arbetsplatser.

Det kan till exempel vara en golvskärm som ni ställer mellan era två skrivbord. Eller så tar arbetsplatsen fram en bättre plan för hur samtal och diskussioner ska skötas i rum som man delar med andra. Det går ju till exempel att installera tysta rum som kan användas för möten såväl som för privata samtal.

VAD SKA ARBETSGIVAREN GÖRA FÖR LJUDMILJÖN?

Det är bra när anställda kan tala på ett öppet sätt om arbetsmiljö. Men det är arbetsgivarens ansvar att undersöka hur det står till med ljudmiljön. En arbetsgivare ska till exempel enligt lagen vara särskilt uppmärksam om negativa effekter som ljud kan ha för anställda.

Inte bara rent generellt utan också med tanke på medarbetare som kan vara lite känsligare än andra. Arbetsgivaren ska också regelbundet se lite närmre på hur allting fungerar och hur medarbetare har det.

Det gäller att bedöma risker för ohälsa eller olycka i god tid. Om något upptäcks som bristande så är det upp till arbetsgivaren att göra något åt detta snarast. Om det inte finns tillräckligt med kompetens på arbetsplatsen för att arbetsgivaren ska kunna upptäcka brister så ska man ta in hjälpen utifrån.

Det kan till exempel vara så att ni behöver bjuda in en ljudexpert som kan mäta decibel och se hur väl er ljudisolering fungerar just nu.

ARBETSPLATSER SKA UTFORMAS MED TANKE PÅ OLJUD

När man planerar en arbetsplats så måste ljud tas med i beräkningar. Det gäller att lokaler utformas på ett lämpligt sätt. De ska ha ljudegenskaper som kan anses vara lämpliga för de som kommer att vistas i lokalen.

Det gäller att planera och isolera mot oljud. På detta sätt ska man dra ner ljudnivån så gott det går. I vissa fall går det ju inte att få det helt tyst och då får man jobba med hörselkåpor för att hjälpa varje enskild individ att skydda sin hörsel.
Arbetsplatsens akustiska planering

Intressant att notera är att vår lag föreskriver att man bör lägga stor fokus på en arbetslokals akustiska planering. Här gäller det att bena ut vilka hörselkrav som kommer att ställas för det arbete som ska utföras på plats.

Därefter kan man börja planera ljudmiljö. Om det till exempel är så att lokalen ska användas för samtal så måste den vara gjord med en rumsakustik som gagnar samtal mellan kollegor såväl som på telefon.

Fast det är skillnad på buller och akustik. När det handlar om akustiken så är det ett område som ingår under Boverkets byggregler och inte i lagar som berör arbetsmiljön.

BOVERKETS BYGGREGLER FÖR AKUSTIK I ARBETSLOKALER

I Boverkets byggregler så kan vi läsa att man ska bygga så att ljud som kan röra sig mellan lokaler dämpas. Dämpningen ska anpassas efter avsedd användning av lokal. På grund av detta kan det förstås vara så att en lokal som ursprungligen designas för en viss användning inte passar för en annan typ.

Att använda en industrilokal som kontor kan innebära att man får jobba en hel del med olika typer av ljuddämpning. Detta om det ens är möjligt att förändra akustiken på detta vis. Rent allmänt handlar det om att se till att de som vistas i en byggnad inte kommer att störas av ljud i den. Det finns en definition för detta och det är ljudklass C. Högre nivå är ljudklass A eller B.

VIKTIGT ATT JOBBA AKTIVT MED LJUDBILDEN

För att medarbetare och gäster i en lokal ska må bra är det viktigt att jobba aktivt med ljudbilden. Vid personalmöten bör denna fråga tas upp. Det kan ju vara så att det finns personer som störs av ljud som andra inte ens tänker på.

Genom att sätta fokus på frågan kan man införa åtgärder som leder till en arbetsplats där alla kan trivas. Dessutom är det ju inte sällan så att åtgärder mot buller kan se riktigt bra ut. Med modern inredning så får ni snygg design, god funktion och ljuddämpning och det är ju verkligen bra.