Hur bör belysningen vara i ett kontor? Bra belysning ska passa både jobbet och de som jobbar där. Den ska vara anpassad för att göra jobbet lättare och möta var och ens behov. Arbetsmiljöverket skriver: ’Att ha rätt belysning på kontoret kan göra stor skillnad för både hur man mår och hur man presterar.’

Grundkrav för belysning på kontor

Det är viktigt att ha tillräckligt med ljus där man läser eller jobbar med papper. Rummet behöver ha bra ljus överallt för att alla ska kunna jobba bra. Att undvika skarpa ljusreflexer är också ett krav. Samtidigt behöver rummet ha rätt mängd ljus för att se saker tydligt på ytorna. (Luminans är ett mätvärde för ljusstyrka på ytor.)

Det är också bra om ljuset går att ändra på med exempelvis en dimmerfunktion, så att var och en kan anpassa det efter sina egna behov och ljusförhållanden som ändras under dagen.

Se mer om standarder för ljus och belysning

Såhär får du till bra belysning i ett kontor enligt grundkraven

Först måste du kolla in din arbetsplats noggrant. Ta reda på var det naturliga ljuset kommer ifrån och om det är tillräckligt starkt för att du ska kunna minska eller stänga av konstgjord belysning under de ljusaste delarna av dagen.

Fråga dig själv:

  • Finns det tillräckligt med naturligt ljus för att åtminstone möta de grundläggande kraven?
  • Kan du göra förbättringar i hur ljuset används?
  • Upplever någon på arbetsplatsen problem med bländning eller ansträngda ögon?

Det kan vara en bra idé att anlita en expert för att göra en noggrann bedömning av ljuset. De kan mäta ljusstyrkan, luminansen, reflektans och kontrast för att ge detaljerade insikter.

Bestäm vilken typ av belysning du behöver

Bestäm vilken typ av belysning som passar din arbetsplats bäst. När det kommer till kontorsbelysning finns det några alternativ:

  1. Direkt belysning: Kan vara en skrivbordslampa och fungerar bäst som ett tillägg till indirekt ljus på varje arbetsplats.
  2. Indirekt belysning: Denna typ används främst i kontorsmiljöer. Ljuset riktas upp mot taket där det sprids jämnt över hela området på ett mer naturligt sätt.
  3. Skärmad belysning: Även detta används i kontorsmiljöer. Ljuset filtreras och fördelas genom olika skydd och linser för att ge full täckning över arbetsytan.

I de flesta kontorsmiljöer fungerar en kombination av bred spridning av vitt ljus (antingen direkt-indirekt, indirekt eller skärmad) tillsammans med direkt belysning väldigt bra.

Belysning vid varje arbetsstation

Se till att varje arbetsstation har dedikerad arbetsbelysning för att komplettera det allmänna ljuset, oavsett om det kommer från fönsterlampor eller taklampor, är det bäst att erbjuda individuell arbetsbelysning vid varje arbetsplats. För en kontorsmiljö innebär detta att tillhandahålla varje medlem i teamet en enkel och justerbar skrivbordslampa som kan ge upp till 500 lumen ljusstyrka.

Om fönster är begränsade på din arbetsplats, överväg att installera ljuskällor som efterliknar färgtonen och ljusstyrkan hos det naturliga ljuset i ditt område för att kompensera bristen på naturligt ljus.

Använd så mycket naturligt ljus som möjligt

Hur mycket naturligt ljus du kan få in i arbetsutrymmet beror på byggnadens design. Äldre byggnader kan ha stora fönster som sträcker sig från golvet till taket och tillåter naturligt ljus att flöda in under dagen. Å andra sidan kan nyare byggnader ha mindre fönster, vilket gör det svårt att ge tillräckligt med ljus till alla i teamet.

Förhindra problem med flimmer i kontorsbelysningen

För mycket flimmer i kontorsbelysningen, även om det inte syns med blotta ögat, kan vara irriterande och leda till ögonbesvär, huvudvärk och andra hälsoproblem vid långvarig exponering. För att undvika att flimmer detta bör du:

  1. Kontrollera regelbundet att alla delar av lamporna är i gott skick.
  2. Planera att byta ut glödlampor med jämna mellanrum enligt schema.

Läs även: Hur kan jag förbättra kontorsmöbleringen för att främja samarbete och interaktion bland anställda?