Hur sorteras porslin på bästa sätt? Om porslinet är trasigt eller inte längre användbart, kan du kolla med din lokala återvinningsstation eller sophämtning för att se om de accepterar porslin. Vissa platser kan tillåta att du slänger porslin i glasåtervinningen, medan andra kan ha specifika behållare eller återvinningsprocesser för porslin.

Om det handlar om en liten mängd porslin som exempelvis en kopp kan du slänga den i restavfallet eller hushållssopor som det också kallas.

Om porslinet fortfarande är i gott skick och kan användas, kan du överväga att donera det till second-hand-butiker eller välgörenhetsorganisationer som kan sälja eller använda det vidare. Man kan också lämna in det till ett återbruk.

Allt brinner inte

Ibland finns det material i vårt hushållsavfall som varken kan återvinnas eller utvinnas energi från. Porslin, keramik och spegelglas är exempel på sådana material. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan du enkelt slänga dem i den vanliga soppåsen.

Men om det handlar om större mängder eller skrymmande föremål, bör du istället lämna dem på en återvinningscentral i containern för ”obrännbart” avfall. Genom att göra detta säkerställer du att dessa material hanteras på ett lämpligt sätt och minskar deras negativa påverkan på miljön.

Vart slänger man dricksglas?

När det gäller dricksglas är det viktigt att de slängs i restavfallet (i en tät förslutning). Det beror på att de inte betraktas som förpackningar och ska därför inte sorteras som glasförpackningar. Dricksglas skiljer sig också i kvalitet från förpacknings glas eftersom tillverkarna ofta tillsätter material för att göra dem mer hållbara.

Om dricksglas blandas med glasförpackningar kan det störa återvinningsprocessen. Dessutom kan kristallglas innehålla miljöfarliga tungmetaller som bly, och dessa får inte hamna i kretsloppet.

Det är viktigt att komma ihåg att även trasigt fönsterglas, porslin, speglar, glasfigurer och liknande också bör slängas i restavfallet. Hela föremål kan däremot lämnas för återbruk.

Läs mer: Vilket porslin ska man välja?