Det är så kallt på jobbet, hur varmt får det vara på ett kontor? Det är faktiskt svårt att ge ett exakt svar på den frågan eftersom lämplig temperatur varierar beroende på arbetsplatsen. Arbetsgivaren måste därför göra en bedömning av riskerna och avgöra vad som är en passande temperatur för den aktuella arbetsmiljön.

Det är dock grundläggande att inomhusarbetsplatser och personalutrymmen håller lämplig temperatur som är anpassad efter verksamheten. För exempelvis fasta eller tillfälliga arbetsplatser utomhus är det viktigt att de utformas på ett sätt som skyddar arbetarna mot väder och vind.

Så varmt ska det vara på kontor och andra lokaler

Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt att arbetsgivare säkerställer en hälsosam och bekväm arbetsmiljö för sina anställda, och lufttemperaturen är en viktig faktor i detta. För anställda med stillasittande arbete rekommenderar Arbetsmiljöverket en lufttemperatur mellan 20 och 24 grader för att främja produktivitet och välbefinnande. Så för att besvara frågan ”hur varmt får det vara på ett kontor?” Temperaturen ska helst vara mellan 20–24 graders Celsius.

Men det ser olika ut beroende på arbetsplats. Till exempel kan en gymnastiksal ha en lämplig temperatur på 18 grader medan ett lager eller en godsterminal kan behöva hålla en lägre temperatur på 10–14 grader. För arbete med bara händer rekommenderar Arbetsmiljöverket en temperatur på minst 16 grader. Personalutrymmen bör hålla en temperatur på 20–24 grader för att säkerställa en behaglig arbetsmiljö. Medan i livsmedelsbutiker ska det vara en temperatur omkring 16–18 grader.

Vem har ansvar för arbetsmiljön?

Som arbetsgivare är det ditt huvudansvar att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för dina anställda, och detta inkluderar att se till att klimatet på arbetsplatsen följer reglerna. Samtidigt har arbetstagare ett ansvar att hjälpa till genom att följa säkerhetsföreskrifterna och rapportera eventuella problem som upptäcks.

Källa: https://www.av.se/inomhusmiljo/temperatur-och-klimat/