Vart slänger man möbler? Hantering av grovavfall kan vara en knepig uppgift, då det består av avfall som inte kan kastas i vanligt hushållsavfall. Det kan vara allt från möbler och cyklar till kastruller, speglar, keramik och madrasser. För att bli av med möbler måste du besöka en återvinningscentral, eller så finns möjligheten att boka upphämtning av grovavfall.

På återvinningscentralerna finns olika containrar där du kan slänga grovavfallet baserat på dess material. Det kan vara trä, metall eller brännbart avfall, för att nämna några exempel.

Om du är osäker på vilken ditt avfall tillhör, kan du alltid fråga personalen på återvinningscentralen. De finns där för att hjälpa dig och ge råd om rätt sortering och avfallshantering.

Vi kan hjälpa till med återbruk av era befintliga möbler!

Här slänger man möbler – Hitta rätt plats för avfallet

Återvinningscentral

Här kan du kasta grovavfall som möbler, elektronik, vitvaror och farligt avfall på ett säkert sätt.

Miljöstation

Vid miljöstationen ges du möjlighet att ansvarsfullt bli av med miljöfarligt avfall, vilket inkluderar diverse ämnen som kan vara skadliga för vår omgivning. Här kan du enkelt lämna in avfall som exempelvis batterier, färgburkar, kemikalier, ljuskällor, använd olja eller rengöringsprodukter.

Mobila miljöstationen

Mobila miljöstationen är som en rörlig hjälpare som tar hand om både miljöfarligt avfall och småelektronik. Det är ingen vanlig lastbil, utan en specialdesignad enhet som följer en noggrant planerad turlista och stannar vid flera platser runt om i hela staden.

Denna mobila station är utrustad för att ta emot och hantera olika typer av avfall som kan vara skadligt för miljön. Det kan inkludera allt från batterier och färgburkar till elektroniska prylar och mindre apparater

Pop-up återbruk

Pop-up återbruk är den perfekta platsen för att lämna små möbler, textilier, elektronik och miljöfarligt avfall. Här ges du möjligheten att både återvinna och återanvända föremål, vilket är ett stort steg mot en mer hållbar framtid.

Pop-up återbruk är inget statiskt koncept, utan det är en rörlig aktör som turnerar runt Stockholm under helgerna från april till oktober. De står på lättillgängliga platser för fotgängare och cyklister, för att göra det så smidigt som möjligt för dig att komma och lämna dina saker.

Läs mer om vart du lämnar avfall i Stockholm och varför man ska återbruka.