I storkök är det alltid mycket liv och rörelse med mycket energi. Då är det väldigt bra att ha ett effektivt sätt att arbeta och tillräckligt med plats för att lagra allt som behövs för att arbetet ska flyta smidigt. Oavsett om det är ett litet kafé eller en stor restaurang så spelar det stor roll hur köket planeras och byggs för att det ska gå bra för verksamheten.

Se alla våra köksmaskiner och köksutrustning

Här är några tips om hur du maximerar förvaring och arbetsflöde i ett storkök

Prioritera placering av utrustning:

När du designar ett storkök är det grundläggande att tänka på var du placerar kökets utrustning för att se till att arbetet flyter smidigt. En bra början är att placera de mest använda sakerna, som grillar, fritöser och ugnar, på platser där de är lätta att nå. På det sättet kan kockarna enkelt gå från en arbetsstation till en annan utan att behöva krångla sig runt andra maskiner eller hinder.

Skapa separata stationer:

För att öka effektiviteten och maximera utrymmet i ett storkök är det smart att skapa olika stationer för olika uppgifter. Till exempel kan du ha separata områden för matlagning, förberedelse och servering. Detta gör att kockarna kan fokusera på sina specifika uppgifter utan att störa varandra. Dessutom minskar separata stationer risken för att olika matvaror blandas ihop, vilket säkerställer att maten tillagas på ett säkert sätt och enligt högsta hygienstandard.

Optimera förvaringen:

Att ha tillräckligt med förvaringsutrymme är väsentligt i ett storkök och att optimera detta är av stor betydelse. Först och främst ska man göra en noggrann inventering av alla ingredienser och utrustning som kommer att användas i köket. Detta hjälper till att bestämma den nödvändiga mängden förvaringsutrymme och var det bör placeras.

Välj hållbara material:

I kommersiella storkök är det mycket rörelse och utrustningen måste vara robust för att hantera intensiv användning. När du väljer material för ditt storkök är det grundläggande att välja hållbara alternativ som klarar av värme, fukt och regelbunden rengöring. Ett utmärkt val är rostfritt stål, speciellt för bänkskivor och utrustning, eftersom det är enkelt att rengöra och har motståndskraft mot rost och korrosion.

Fokus på säkerhet:

När man designar ett storkök är säkerheten av yttersta vikt. Det är viktigt att säkerställa korrekt installation av all utrustning och utformning av arbetsytor för att minimera risken för olyckor. Att tänka på säkerhetsåtgärder som halkfria golv, brandsläckningssystem och tillräcklig ventilation är avgörande för att skapa en säker miljö för både anställda och kunder. Detta bidrar till att förebygga olyckor och skapa en tryggare arbetsplats för alla som vistas i köket.

Investera i kvalitetsutrustning:

Att välja bra utrustning är en nyckelfaktor för en framgångsrik design av ett storkök. Trots frestelsen att välja billigare alternativ kan investeringar i hållbar och kvalitativ utrustning leda till besparingar på lång sikt. Denna typ av utrustning tål intensiv användning och kräver mindre underhåll och färre ersättningar, vilket minskar de totala ägandekostnaderna.

Tänk på kundupplevelsen:

Det är bra att utforma köket så att det är estetiskt tilltalande och rent, särskilt om kunder kan se in i köket. Använd belysning för att framhäva maten och välj material som är lätt att rengöra och underhålla.

Testa designen:

Genom att testa köket i verkliga scenarier kan man få en praktisk uppfattning om hur arbetsflödet fungerar. Detta inkluderar att se hur personalen rör sig i köket, hanterar utrustning, och om några hinder eller ineffektiviteter uppstår. Att observera och testa kökets funktionalitet kan bidra till att identifiera potentiella problem och ge möjlighet att göra justeringar eller förbättringar innan köket tas i bruk.

Läs också: Viktigaste tillbehören för kök och matsal