Fördelar och nackdelar med att använda bordsskärm

Fördelar och nackdelar med att använda bordsskärm? Om det hade gått att trolla hade ni kanske trollat bort företaget som finns på våningen ovanför för att på så vis få mer plats till individuella kontor. Tills den magiska trollstaven finns hos er får ni jobba med skärmar för att skapa behagliga arbetsplatser i det delade rummet.

En bordsskärm är verkligen en stor fördel för den som tidigare har suttit i ett öppet kontorslandskap utan någon som helst avskärmning. Men är det bara plus med bordsskärmar eller finns det även nackdelar som kan vara bra att känna till?

Det ska vi undersöka i denna artikel så läs vidare och lär dig mer om bordskärmar och deras egenskaper innan du beställer rätt modell för din arbetsplats!

Läs mer: Ska du ha bordsskärm eller skärmvägg på jobbet?

FORSKNINGEN SÄGER NEJ TILL ÖPPET KONTORSLANDSKAP!

Att sitta i sin egen lilla kub kan verka som ett förlegat sätt att jobba på. Vi vet ju att det är viktigt att kunna kommunicera fritt med sina medarbetare. Men senare forskning har visat det som alla som installerat golvskärm redan vet om. Det är inte hälsosamt att jobba i ett öppet kontorslandskap!

Många studier har kommit fram till att lösningen med många arbetsplatser i ett öppet rum leder till en rad olika problem bland medarbetare.

BLAND DE NEGATIVA EFFEKTERNA AV ÖPPNA KONTORSLANDSKAP FINNER VI:

  • Ökad risk för att bli sjuk, fler sjukdagar
  • Högre blodtryck
  • Mer stress
  • Sämre koncentration
  • Fler konflikter
  • Lägre produktivitet

Hur löser vi dessa problem? Med bordsskärmar förstås!

Många i ett kontor kräver bordsskärmar för bra arbetsmiljö

Hur får vi in många i ett rum?

FANTASTISKA FÖRDELAR MED BORDSSKÄRM

En bordskärm som sätts upp omkring ett skrivbord är vägen bort från problemen som nämnts ovan. Den kommer att skapa en plats där du kan jobba avskilt men ändå vara inom räckhåll för kollegor.

Det är alltså inte att återvända till de slutna kontoren där spontan kommunikation och utveckling var svårt.

Här är några av de fina fördelarna som användandet av bordsskärm kan ge:

PRIVATLIV PÅ JOBBET

Det är klart att vi måste ha ett privatliv även på jobbet. Vi är ju inte robotar och visst är det viktigt att kunna ta privata samtal eller bara känna sig privat på jobbet. När du har en bordskärm monterad på bordet mellan dig och nästa kollega känner du att du får vara ifred då du behöver det.

En snygg bordskärm av tyg kan du också använda som anslagstavla. Det går att sätta upp saker som får arbetsplatsen att kännas mycket personlig och privat. Det är viktigt för din identitet och är något som kan öka trivseln på jobbet.

För att det ska kännas riktigt privat när du jobbar vid ett skrivbord som står i ett rum med många arbetsplatser kan det ibland krävas golvskärmar som används för att skapa små rum i rummet. Det ser kanske inte så modernt ut men kan vara en viktig lösning då medarbetare känner att de inte har någon privat plats på jobbet.

EN PERSONLIG PLATS

Vi har rört vid behovet av att ha en arbetsplats som känns personlig för att på så vis också uppleva ett bättre privatliv på jobbet. Att kunna hänga upp bilder på barn och vänner på en bordskärm är faktiskt något som kan påverka humöret på ett positivt sätt.

Det är mycket mer praktiskt att smycka insidan av en tygbeklädd skärmvägg än att till exempel ställa ut bilder på bordet. Det du hänger på väggen som pekar mot din arbetsplats är ju inget som andra kommer att ha något att göra med. Du smyckar på det sätt som känns fint för dig och får därmed mycket mer motivation på jobbet.

En bordsskärm kan även göras mer personlig

EN KOSTNADSEFFEKTIV LÖSNING

När ni har kommit fram till att det faktiskt behövs bättre avskärmning mellan arbetsplatserna är det skönt att det inte kommer kosta mycket att genomföra förändringen. Ni behöver ju inte bygga nya väggar och dra el i lokalen.

Allt kan förbli som det är. Det är bara skrivborden som utrustas med smarta bordskärmar. Då dessa fästs direkt på skrivbordet går det ju att installera på befintliga bord. Det här fungerar lika bra på höj- och sänkbara skrivbord som på vanliga skrivbord!

I och med att det är enkelt att använda samma skärmar för olika skrivbord går det att anpassa arbetsplatsen i enlighet med behov. Därmed kanske ni inte behöver köpa in fler bordsskärmar eller golvskärmar då det kommer nya anställda för att det redan finns smarta lösningar på plats.

BORDSKÄRMAR DÄMPAR OLJUD

Bra bordsskärmar fungerar även som ljudabsorbenter. I skärmen finns det material som drar till sig ljud och hindrar förekomsten av eko. Det betyder att du kan sitta på din arbetsplats och inte höra så mycket av telefonsamtalet som pågår alldeles bakom skärmen.

Just ljud är något som måste ses över på en arbetsplats där man sitter många personer i samma lokal. Det finns studier som visar att cirka 8 procent av alla människor är ljudöverkänsliga på något sätt. Det här kan absolut komma som en följd av att du dagligen utsätts för buller.

Det är inte så att du måste bli utsatt för höga ljudnivåer som gör ont i öronen för att du ska påverkas negativt av det. Det räcker med ett konstant surrande av samtal, kontorsmaskiner och andra vanliga kontorsljud för att du ska uppleva att det är tröttsamt och att du inte trivs på jobbet.

En enkel bordsskärm kan alltså vara skillnaden mellan att behöva sjukskriva sig av utmattningssyndrom och att tycka att arbetsplatsen är en lugn och behaglig plats att vistas på. Det är ju verkligen en fördel som är viktig att beakta när man ser på vilka investeringar som ska göras i den gemensamma arbetsplatsen.

LÄTT ATT GÖRA OM

Många gånger behöver ni möblera om lite för att få plats med nya medarbetare eller för att se till att det blir lättare att jobba med olika projekt. Det kan bildas grupper för särskilda uppdrag och då behöver borden ändras om.

Det är klart att man kan byta skrivbord för att underlätta detta och det är kanske inte så dumt. När forskare har sett på hur vi mår av att jobba i olika konstellationer på arbetsplatsen har detta visat sig vara bra. Det kan alltså bli mycket positiva resultat av att vi med jämna mellanrum byter bord.

Med en fin bordsskärm är det ju inte svårt att skapa personlig miljö vid det nya skrivbordet. Genom att avgränsa mellan borden på olika sätt skapas nya miljöer enkelt. Det här kan verkligen vara användbart på dynamiska arbetsplatser.

LUST ATT JOBBA PÅ

Vi får mer lust att jobba på och prestera när vi upplever lugn och ro på jobbet. En viktig fördel av att jobba med skärmar mellan bord och arbetsplatser är alltså att det blir bättre prestation. Både på individnivå och som team.

Gott humör sprider sig som ringar på vatten. Hela arbetsplatsen påverkas positivt av att folk känner lust att komma till jobbet och stanna kvar. Det gör att ni känner mer energi och tycker att det är kul att jobba tillsammans.

Kreativ arbetsmiljö som ger ökad arbetsglädje

EN TYDLIGARE AVGRÄNSNING MELLAN AVDELNINGAR

Även om ni alla jobbar för samma företag med samma mål är det antagligen så att det finns tydliga grupper och avdelningar. Tidigare så hade man ekonomiavdelningen på ett rum, fotograferna i ett annat och så vidare.

Idag är det inte ovanligt att man blandar personal i kontorslandskap och det kan förstås vara roligt för anställda som på detta vis kommer närmre personer de annars aldrig hade lärt känna på samma sätt.

Samtidigt krävs det viss avgränsning för olika avdelningar. Vi har ett behov av att se tydliga grupperingar och var olika avdelningar håller hus. Det här kan lösas med smarta väggskärmar och bordsskärmar som kan ha samma färg och stil för olika avdelningar.

Bara det att man avgränsar mellan grupper av skrivbord gör ju att det skapas en ordning som är bra för atmosfären på en arbetsplats.

BÄTTRE HANTERING AV LJUSKÄLLOR

I ett stort rum kan det vara svårt att ljus-sätta på ett sätt som kommer att passa varje arbetsplats som finns i det. Det här går att lösa med väggskärmar och bordsskärmar. När du har en lampa på ditt bord så kommer den inte att störa din arbetskamrat mittemot tack vare skärmen.

Dessutom kan skärmarna användas för att motverka de problem som kan uppstå då ljus från lampor och fönster studsar mot skärmar. Det går att ordna så att varje arbetsplats får en skräddarsydd lösning där den som sitter och jobbar på en skärm slipper ljusreflexer som kan trötta ut ögonen.

Bordsskärmar hjälper till att ta bort störande ljuskällor som sol

NÅGRA NACKDELAR MED ATT ANVÄNDA BORDSSKÄRMAR

Som vi kan se finns det många fina fördelar med att använda bordsskärmar. Det finns också några nackdelar som kan vara mer eller mindre relevanta beroende på hur er arbetsplats ser ut.

MINDRE INTERAKTION MELLAN KOLLEGOR

Det blir mindre snack mellan kollegor när man har en skärm som gör att ögon inte möts. På ett sätt är det här bra eftersom det ökar känslan av en privat plats såväl som koncentrationen. Men den sociala samvaron på en arbetsplats är också viktig.

När du inte kan vända ditt huvud och be en kollega om råd kanske du känner dig lite isolerad. För att få rådet måste du ställa dig upp och prata ovanför bordskärmen eller kanske till och med gå runt bordet om du har en högre väggskärm mellan dig och din kollega.

Det här är något som kan hämma kreativiteten på en arbetsplats. Det kan alltså finnas anledning till att beakta att skapa mindre rum med skärmar för fler än en person. Sedan går det att jobba med lägre bordsskärmar inom detta rum som ger viss avskildhet men inte mer än att det går att kommunicera snabbt och lätt mellan borden i gruppen.

DET KAN KÄNNAS LITE INSTÄNGT

Om ni har byggt in ett skrivbord med väggskärm hela vägen runt kan det leda till känslan av att vara instängd. Vissa kan till och med uppleva lite klaustrofobi av detta. Det här beror en hel del på hur det hela är uppbyggt.

Om det finns plats för att röra på stolen och tillräckligt med luftigt utrymme vid skrivbordet behöver skärmar inte göra att det känns isolerat och trångt. Ergonomiska möbler får också betydelse för att få det att kännas bekvämt på en mindre yta. En kontorsstol som är rörlig gör det lättare att hitta rätt position och slippa den där känslan av att behöva ställa sig upp och hoppa upp och ner.

SUMMERING

När vi ser på fördelar och nackdelar med att använda bordsskärm är det tydligt att fördelarna överväger nackdelarna. Det finns några nackdelar men med rätt tänk och god planering går dessa att komma runt och därmed kan bordsskärmar ses som ett mycket positivt inslag på de flesta arbetsplatser.