När vi återanvänder och återbrukar saker istället för att alltid köpa nytt till våra kontor, gör vi två bra grejer: vi hjälper miljön och sparar pengar.

Det bästa sättet att minska sopor är att inte skapa dem från början. När vi tillverkar nya saker, släpper vi ut skadliga gaser som påverkar klimatet och det kräver massor av material och energi. Vi måste ta saker från jorden, tillverka grejerna och sedan frakta dem till butikerna. Därför är det klokt att minska och använda om igen för att spara naturresurser, skydda miljön och ha mer pengar kvar i fickan.

Vi hjälper gärna till med att återbruka era kontorsmöbler

Fördelar med att återanvända

  1. Sparar energi: Genom att återanvända material minskar vi behovet av energi för att tillverka nya saker.
  2. Minskar avfallsmängden: Att återbruka minskar mängden sopor som annars skulle hamna på soptippar eller brännas upp.
  3. Förbättrar produkters livslängd: Genom att använda produkter på nytt förlänger vi deras användningstid och minskar behovet av att köpa nytt.
  4. Sparar pengar: Återbruk av möbler gör att vi kan spara pengar istället för att alltid köpa nytt.

Varför är återbruk bra för företag? Jo, när företag återbrukar saker, sparar de pengar på materialkostnader och blir mer lönsamma. Det är också snällt mot miljön genom att minska mängden skadliga utsläpp. Dessutom skapar det en schysst arbetskultur som lockar till sig riktigt duktiga människor till företaget genom att visa att man är miljömedveten.

Hur kan man återbruka saker?

Det här kan företag göra

  1. Återbruka era kontorsmöbler: Istället för att kasta dem när ni är klara, fundera på att återbruka dem. Det kan vara genom att måla om dem, reparera delar som behöver fixas.
  2. Från nytt till återanvänt: Istället för att alltid använda nya material, försök använda material som redan har använts och återvunnits.
  3. Från fossila till förnybara material: Byt ut material som kommer från fossila källor till sådana som är förnybara och inte tar slut.
  4. Designa för hållbarhet: När du skapar saker, tänk på att göra dem lättare att reparera, återvinna och använda under en längre tid.
  5. Från fossila till förnybara energikällor: Byt från att använda fossila bränslen till att använda förnybar energi för att minska påverkan på miljön.
  6. Minska och återanvänd avfall: Försök att minska mängden skräp du producerar och se till att det du slänger sorteras för återanvändning eller materialåtervinning istället för att hamna på soptippar.

Läs mer om hur ni tar fram en miljöpolicy

Läs mer om vad företag kan göra för att minska sin klimatpåverkan