Vägen till det tysta kontoret går via takabsorbenter

Det kommer aldrig att bli knäpptyst på ett kontor och det är knappast önskvärt. Men ni kan ta kontrollen över en hel del ljud och bestämma hur de kommer att återges i rummet såväl som till angränsande lokaler. Det här får stor betydelse och vägen till det tysta och behagliga kontoret går absolut via takabsorbenter!

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT MED LJUDDÄMPNING PÅ KONTORET?

De flesta kan instämma i att det är skönt om det inte blir för mycket ljud på en arbetsplats. Det här kan dock vara lättare sagt än gjort. Ponera att du har ett öppet kontorslandskap där en större grupp kollegor har sina arbetsplatser.

LJUDBILDEN BESTÅR AV:

 • Samtal på telefon
 • Samtal mellan arbetsplatser
 • Musik
 • Stolar som skrapar
 • Höj- och sänkbara bord som hissas
 • Möbler som gnisslar
 • Kontorsmaskiner som surrar
 • Tangenter som knackar
 • Möss som klickar

Det går att lägga till ännu mer till denna lista. Varje sak för sig kan inte anses vara störande buller. Men när vi lägger ihop alla dessa ljud blir det en symfoni som kan få vem som helst att tappa förståndet.

Här kan du höra ett exempel på hur stor skillnad ljudabsorbering på ett kontor kan göra:

https://www.youtube.com/watch?v=eF0vWDEykj4

När ni installerar takabsorbenter och dämpar ljudnivån i lokalen kan det ge många viktiga fördelar som att folk upplever en lugnare arbetsmiljö. Det kan dra ner på adrenalinnivåer avsevärt och därmed få en stor betydelse för den enskilda hälsan på jobbet.

Utöver detta kan ljuddämpningen leda till:

 • Förbättrad motivation då det känns lättare att tänka.
 • Förbättrad prestation och det särskilt vad gäller uppgifter där det krävs koncentration.
 • Förbättrad hjärnverksamhet och förmågan att lösa problem även efter klockan 15.00.

Vi ska inte glömma bort att många lider av ljudöverkänslighet och därmed uppfattar vardagsljud som riktigt obehagliga. Det kan vara så jobbigt att personen som är ljudöverkänslig går omkring och oroar sig för att det ska uppstå irriterande ljud. Det här är ett problem som försvinner när arbetsplatsen har god ljuddämpning som takabsorbenter och väggabsorbenter.

Det är inte bara de som är ljudkänsliga som behöver arbetsplatser där den samlade ljudbilden är dämpad. Alla som blir utsatta för mycket buller under en längre stund påverkas mentalt och fysiskt av detta.

När en bullrig arbetsplats ljuddämpas kan det bli så att många upplever att de har mer energi. Det går inte åt lika mycket kraft att sålla bland de olika ljuden och det får betydelse. Vi kan alltså se att takabsorbenter är en mycket viktig del i arbetet med att skapa en arbetsplats där folk mår bra.

Väggabsorbenter som hjälper till att minska ljudet och förbättra arbetsmiljön

NÄR NI HÖR VARANDRA MELLAN RUMMEN

Det är inte bara i öppna kontorslandskap och i konferensrum som det är viktigt att se över takabsorbenter och deras effekt. Det är även så att bra ljudisolering i taket kan påverka hur ljud sprids mellan rum. När det finns takabsorbenter tillsammans med väl fungerande ljudisolering i undertaket ger det den bästa effekten rent akustiskt.

Då blir det svårare att höra ljud från angränsande rum och det är förstås något som kan påverka den samlade ljudbilden på ett mycket positivt sätt. När ni ska köpa in takabsorbenter kan det alltså också vara av intresse att se vad som finns där i undertaket för att eventuellt lägga in mer isolering och därmed förbättra rummens ljuddämpning på ett avgörande sätt.

KREATIVA LÖSNINGAR SOM FÅR FART PÅ FANTASIN

Det roliga med moderna takabsorbenter är att de är riktigt fina. Det här är inte bara livsviktig inredning som skapar en hälsosam arbetsmiljö. Det går också att välja fin design som tillför rummet estetik.

Fantasifulla lösningar som Off the Grid takabsorbent går att kombinera med andra effekter som till exempel växter och belysning. Det gör ljuddämpningen i taket till en form av konstinstallation som kan vara skön att vila ögonen på.

En annan variant av mer fantasifull ljudabsorbent i taket är Hang Over takabsorbent. Den ser ut som moln som hänger ner från taket lite som en lampa. Fast istället för lampa har installationen gjorts av tyg som är skum-laminerat. Det är det som ger den effektiva ljudabsorberingen som kan råda bot på problem med ekon i rummet.

När det finns arbetskamrater som har råkat ut för utmattningssyndrom är det verkligen viktigt att se på hur den här typen av takabsorbenter kan förändra rummets karaktär och känsla. Men det är viktigt att komma ihåg att det även finns behov av att kunna kontrollera ljudnivån på arbetsplatsen för den som har drabbats av utmattningssyndrom.

Takabsorbenter med växter är väldigt trendigt och snyggt

HUR KAN NI PÅVERKA BULLERNIVÅN PÅ JOBBET?

Utöver ljudabsorbenter i taket, på väggar och i skärmväggar finns det mycket att vinna på att utreda hur ljud sprids på jobbet. Det går att komma överens om hur och när det ska samtalas, diskuteras och höras radio.

NÅGRA EXEMPEL PÅ DETTA ÄR:

 • Ni kan bestämma var telefonsamtal ska hållas. Om ni har bärbara telefoner kan det till exempel gå att ordna med en telefonhörna med hjälp av ljudabsorberande skärmväggar och så kan ni bestämma att man bara sköter samtal vid sin arbetsplats.
 • Möten och diskussioner kan hållas i konferens- eller mötesrum. Det gör att de som inte är med på mötet inte behöver höra vad det handlar om som ett surrande i bakgrunden.
 • Musik får bara spelas i hörlurar. Visst kan det vara mysigt att höra radioprogram och musik tillsammans men ibland är detta störande för vissa. Det är bättre att bestämma att alla som vill höra musik och radio får göra det privat med egna hörlurar.
 • Flytta all kontorsutrustning till en plats. Låt skrivare och andra kontorsmaskiner som kan låta en hel del bo i samma rum långt från era arbetsplatser. Det kan också dra ner på den samlade bullernivån.

LJUDISOLERA OLIKA UTRYMMEN PÅ ARBETSPLATSEN

En arbetsplats kan bestå av många olika rum och platser där ni möts, jobbar och umgås. Olika delar av arbetsplatsen kan kräva lite olika typer av ljudabsorbenter. Låt oss se på några exempel…

ÖPPNA PLANLÖSNINGAR KAN BLI PLÅGSAMMA

Det är ganska vanligt med de öppna kontoren där många sitter i samma lokal fast vid olika skrivbord. Här är det verkligen viktigt att ha takabsorbenter över arbetsplatserna. För att hindra ljudet från telefonsamtal och samtal mellan kollegor att spridas kan ni använda er av skärmväggar för golv och bord som absorberar ljuden.

MÖTESLOKALER

I möteslokaler måste man tänka på att det ska gå att höra varandra ordentligt. När ett konferensrum är mycket stort blir det lätt eko i det. Det kan göra det svårt för de som kommer till mötet att uppfatta vad den som sitter längre bort säger.

Här kan det vara en stor hjälp med ljudabsorbenter både i tak och på väggar. Se även över hur golvets beläggning kan påverka hur ljuden i rummet sprids. Dessutom är det ju viktigt att se på hur ljuden från mötesrummet sprids till närliggande lokaler och här kommer taket att vara den viktigaste ytan att investera i.

RECEPTIONEN

När medarbetare och kunder kommer till er reception är det viktigt att de känner sig välkomna och trivs i lokalerna. Det ska inte vara svårt att hålla samtal med receptionister. I receptioner är det vanligt med väggar av glas och andra ytor där ljud lätt studsar. Det kan bli rörigt av fotsteg som klampar förbi i kombination med samtal mellan människor och via telefoner.

I receptionen behöver vi suga upp ljud och hindra ekon från att spridas. Dessutom gäller det att se till att de samtal som förs blir tydliga. För att hindra att ljuden studsar omkring är det smart med takabsorbenter direkt ovanför receptionen. Dessutom kan man hänga ljudabsorberande enheter ner omkring samma plats.

Bakom receptionen på väggen bör det också finnas ljuddämpning som hindrar eko och ser till att samtalen som förs där stannar kvar.

Receptionsdisk på ett företag

TELEFONSAMTAL

Telefonsamtalen har vi numera överallt. I alla rummen på jobbet kommer det att pratas i telefon. Både arbetsrelaterat och privat. Dessutom blir det allt vanligare att vi spelar upp meddelanden och hållet en monolog med andra människor via appar som Whatsapp.

Vad gäller telefonerna är det otroligt viktigt att dra ner på ljudnivåerna och förbättra hur vi uppfattar ljudet från telefonen. För att undvika att ljuden från samtal och meddelanden som vi spelar upp sprids fritt i rummet är det verkligen en fördel med takabsorbenter i hela rummet.

Här kan ljudabsorberande skärmväggar också ge god effekt. Det bör finnas ljuddämpning på samtliga väggar i rummet där det pratas mycket i telefon. Med andra ord i alla rum på kontoret!

PENTRY OCH MATSAL

Arbetsplatser har ju även utrymmen där vi kan umgås lite friar och prata informellt. Pentryt eller matsalen är ett exempel på detta. På större kontor är det här ofta större utrymmen där det kan vara högt i tak. När många befinner sig på plats samtidigt och det slår med bestick och glas blir det svårt att höra vad man tänker.

Här behövs det riktigt effektiv ljudabsorption i taket. Helst både i innertaket och som dekoration undertill. Om det är öppet mot ett kontorslandskap bör ni ställa in skärmar som drar till sig ljudet från pentry och matsal.

Om det går att hålla lite avstånd mellan matsal och övriga platser på kontoret är det mycket bra. Då är det lättare att dämpa ljud och se till att det är tystare där folk behöver koncentrera sig vid sina arbetsplatser.

Takabsorbenter fungerar även lika bra som ett konstverk på kontoret

SAMARBETEN

Samarbeten sker hela tiden och på olika platser. När det blir teamwork kan det vara så att ni har en specifik plats till detta som till exempel mötesrummet. Under teamwork är det inte sällan så att många pratar samtidigt. Det här är inte som när det hålls en presentation och alla lyssnar på den som talar.

Det är bra om grupparbeten kan ske avskilt från andra arbetsplatser. När samarbeten sker i öppna utrymmen som även används för umgänge bör ni se på hur det ser ut med akustiken vad gäller ekon. Ljuddämpning i taket är ett måste såväl som annan inredning som dämpar spridning av ljud som mattor.

SÄRSKILDA ARBETSUTRYMMEN

Det kan också finnas särskilda arbetsutrymmen som ni använder för att låta folk gå avsides och ta videosamtal eller i lugn och ro sitta med ett visst projekt. Den här typen av ytor går att bygga upp med skärmar och kan också vara avskilda rum i mindre storlek.

Den här typen av utrymmen bör ses över så att det inte blir ekon mellan väggar. Häng upp ljudabsorbenter både på väggar och tak. För att det inte ska bli eko I samtalen via datorn är det viktigt att tal blir tydligt och utan eko. Takabsorbenter kan vara en stor hjälp för att motverka detta.

LJUDISOLERA DITT HEMMAKONTOR

Ett hemmakontor kan också behöva god ljudisolering. Om du har byggt ett temporärt kontor hemma som du märker att du använder mer och mer är det dags att se över hur ljud sprids och stannar på ditt kontor.

Se om det finns hål där ljud läcker in och ut. Det kan vara under eller över dörren. Se också på tak och om det går att sätta in takabsorbenter som sitter direkt mot taket eller som hänger ner på ett fint sätt. Det här beror ju också lite på hur högt det är i tak.

Om du har budget för det kan det även vara av intresse att installera ljudabsorberande dörrar som gör att du knappt hör vad som händer i resten av hemmet där det kan finnas familjemedlemmar som inte förstår varför det plötsligt måste vara så tyst hemma på dagarna.