En stor arbetsplats kräver många golvskärmar för bra arbetsklimat

Våren 2020 var det fortfarande många som inte ens tänkt tanken om att börja hålla avstånd från andra för att inte smittas av ett virus. Det gick ett år och en världspandemi med ett namn som en berömd öl blev ett faktum. Svenskar började tänka om och lösningar för att jobba avskilt från arbetskamrater hemma eller på arbetsplatser blev nödvändiga.

Med golvskärmar går det att göra en hel del för att skapa en säkrare arbetsplats. Inte bara med tanke på vad som krävs när ett farligt virus sprids. Golvskärmen har länge varit en mycket viktig ingrediens på arbetsplatser där man försöker skapa miljöer som ger arbetsro.

Läs mer: Golvskärm kontor

OLIKA TYPER AV SKÄRMVÄGGAR FÖR SÄKRARE ARBETSPLATS

Man kan faktiskt bli sjuk av ljud. Buller kan leda till tinnitus men det behöver inte gå så långt för att avsaknad på avskärmning mellan arbetsplatser ska vara farligt för hälsan. Faktum är att det räcker med ett konstant surrande omkring dig på låg nivå för att du ska börja känna av det på olika sätt.

Det är inte bara dina öron som protesterar om det blir för mycket ljud omkring dig. Det här kan leda till:

  • Trötthet
  • Stress
  • Mindre motivation
  • Förvirring
  • Glömskhet

Det här är verkligen inte symtom vi vill se på någon arbetsplats och särskilt inte där ni jobbar med sådant som kan påverka andra människor. Med en golvskärm kan du skärma bort ljud på ett helt fantastiskt sätt.

Det är stor skillnad mellan att sitta bakom en ljudabsorberande golvskärm och att inte ha den på plats. Om du börjar med skärmen blir det svårt att någonsin leva utan den igen. Samtidigt som du får mer lugn och ro omkring dig upplever du också att du har en privat plats. Det är viktigt för den mentala hälsan.

Golvskärm istället för hörselskydd för att behålla bra arbetsmiljö

Golvskärm istället för hörselskydd!

Säkerhet kan ju också handla om sekretess och möjligheten att jobba med nya projekt och affärshemligheter på arbetsplatser där många ska samsas om samma yta. Här är en golvskärm verkligen en god investering. Den gör det möjligt att dra ner på insyn och därmed jobba med känslig information skärmen.

AVSKÄRMNING SOM KÄNNS TRYGG OCH TRIVSAM

Nu är det förstås så att det kan verka märkligt om man bygger väggar i ett rum med en massa golvskärmar. Det gäller att göra detta på rätt sätt för att det inte ska kännas forcerat och konstigt. Viss kontakt med omvärlden vill vi ju ha. Det finns trots allt en stor fördel med öppna ytor och att jobba nära varandra.

Om du väljer en skärmvägg med plexiglas får du visst insynsskydd men du blir inte lika avskärmad från resten av arbetsplatsen. Du kan fortfarande se dina kollegor röra sig på andra sidan skärmen och det är inte svårt att ta kontakt.

Den här typen av golvskärm släpper in ljus samtidigt som den fungerar ljudabsorberande. Det är en mycket god kombination. Vi ska komma ihåg att ljuset är viktigt. Inte bara det som kommer från taklampor.

VACKRA MILJÖER DÄR VI KÄNNER OSS MOTIVERADE

Oavsett om vi behöver skärma av för att hålla fysiskt avstånd under en pandemi eller för att vi behöver skapa en avskärmad plats där det går att koncentrera sig är estetiken något att beakta. Det kan bli riktigt fint med golvskärm i färg som inspirerar.

Golvskärmen kan användas för att hänga upp bilder och ha en del där det går att göra anteckningar. Det blir som en personlig vägg som kan användas på ett aktivt sätt i arbetet. Det är också något som kan bidra till en känsla av säkerhet och trygghet på jobbet.

När golvskärmen även fungerar som ett arbetsverktyg som känns stimulerande och med fin design är det klart att du trivs bra med den. Dessutom kan det vara smart om skärmen har hjul som gör det lätt att flytta på den.

Det är ju ofta så att vi vill ändra om på jobbet. Grupper kan förändras och ibland vill vi vända på skrivbordet för att få en annan vinkel. Det kan påverka hur vi uppfattar vår miljö men också hur motiverade vi känner oss.

MÖJLIGHET ATT VARA FLEXIBEL MED AVSKÄRMNINGEN

Precis som att hjul gör det möjligt att vara flexibel med hur en golvskärm står går det att använda en golvskärm som går att höja och sänka. Om det inte alltid är fullt på det delade kontoret behöver vi kanske inte alltid avskärma vår arbetsplats fullt ut.

En golvskärm med steglös höjning och sänkning är lika enkel att använda som ett höj- och sänkbart skrivbord. Den ger dock mer än om du bara hade fäst en skärm för ljudabsorbering på bordet som du kan höja och sänka. Isoleringen som sitter runt hela bordet kan verkligen kännas ombonande och ge en arbetsplats som du blir extra nöjd med.

Den här typen av avskärmning är också fördelaktig då ni jobbar med projekt och stundtals behöver jobba ihop. En grupp med skrivbord som står tillsammans kan lätt gå mellan att vara en gemensam arbetsyta till flera olika nischer. Detta utan att man flyttar ett enda bord!

GOLVSKÄRMAR I ALLA RUM

En golvskärm har sin plats på många ställen på kontoret. Vi tänker kanske först och främst på det öppna kontorslandskapet då vi tänker på golvskärmar men de finns precis överallt.

Några exempel på ställen där golvskärmen kan göra skillnad är:

VÄNTRUMMET

I ett väntrum är det skönt om det inte blir för stimmigt. Om det ligger alldeles vid ett stort kontorslandskap eller vid en korridor på ett sjukhus kan det kännas stressigt. De som kommer på besök och måste vänta uppskattar att kunna sitta på en avskärmad plats. Detta oavsett om det är ett möte med läkare eller med en ny arbetspartner som är på gång.

Avskärmningen skapar lugn och ro och det gör att folk kan koncentrera sig. Dessutom kan det ju vara så att det finns fler som väntar i väntrummet. För att de ska kunna hålla ett litet samtal med varandra eller över telefon krävs det viss ljuddämpning som golvskärmarna ger.

Fåtöljer i ett väntrum som kräver tyst ljudnivå

MATSALEN

I matsalen har en golvskärm sin givna plats. Särskilt sedan vi insett behovet av att hålla avstånd från varandra då det råder pandemi i världen. När vi inte kan sitta som tidigare och äta och samtala nära varandra får vi skapa nischer där vi sitter skyddat.

Det här ger flera fördelar. Förutom att säkerheten ökar då vi minskar risken för virus att spridas kan det också kännas skönt att få en egen plats att äta på. Vem har sagt att vi tycker om att sitta med en massa människor och samtala då det blir dags för lunchrast?

Faktum är att det kan kännas mycket trevligare att äta avskärmat tillsammans med en eller två kollegor. Det är rogivande och ger den energi som den här rasten ändå är tänkt att ge. Hygienen blir bättre för att inte tala om ljudnivån som en golvskärm drastiskt kan dra ner på.

En variant av skärmvägg i en matsal för att öka trivseln

ÖPPNA KONTORSLANDSKAP

I det öppna kontorslandskapet är en golvskärm vid varje arbetsplats ett måste. Många gånger kan vi behöva fler för att skapa rum i rummet. När vi jobbar flera i samma rum får vi ju dras med att andra tar sina jobb- och privatsamtal alldeles intill oss.

Även om du är en person som inte har för vana att lyssna på andras samtal kan det ju bli svårt att missa det som sägs. Då känns det verkligen bra med tydliga markeringar och golvskärmar som gör att det inte alls blir lika lätt att höra.

Då kan du fokusera på din arbetsplats och det du gör. När vi inte hör varandras samtal är det också en investering i det klimat som råder på en arbetsplats. Det blir mindre snack om vem som sagt vad och när. Vi hör inte saker som får oss att undra och sedan prata med andra på ett sätt som kan leda till att det blir problematiskt på jobbet.

TELEFONBÅSET

För att det ska bli lugnare på en delad arbetsplats är det inte ovanligt att man skapar ett telefonbås för jobbsamtal såväl som för samtal med familj och vänner. Det här kan byggas med ett paket som med golvskärmar bygger ett litet bås.

En golvskärm i den här typen av konstruktion kommer att ha ett kärnmaterial som är ljudabsorberande. Om båset även ska användas i medicinskt syfte är det gjort av material som är lätta att hålla rena. En sådan golvskärm är mycket säker att använda till exempel för att sköta om företagsvård som kan inkludera saker som blodtester när det behövs.

Med smarta set går det att skapa små eller större bås där man är utan insyn och även får ljudisolering. Det ger en flexibilitet så att man på en arbetsplats kan ordna med de privata utrymmena när det behövs och bygga ut då det krävs.

RECEPTIONEN

I receptionen är det många som rör sig. Ibland slår sig anställda ner i fåtöljer som finns samtidigt som besökare är i samtal med receptionister. För att det ska bli en lugnare miljö kan man använda en golvskärm som skapar en gräns mellan platsen i receptionen som är till för umgänge och den yta som är till för samtal och information.

Receptionen kan delas in på ett säkert sätt i zoner där vi fortfarande har klar sikt men får till platser där det går att sitta avskilt och privat för att jobba eller föra ett samtal. Snygga golvskärmar är en tillgång och gör att receptionen får bättre akustik samtidigt som den upplevs som mysig och inbjudande.

FLER SÄTT ATT ÖKA AVSTÅNDET PÅ

När vi ändå är inne på att använda golvskärm för att öka avstånd för att på så vis skapa en säkrare arbetsmiljö är det på sin plats att ta upp andra metoder som kan ge samma effekt. Det finns nämligen flera saker som vi kan göra för att minska på närkontakten då det blir nödvändigt.

MER FRISK LUFT PÅ JOBBET

Det spelar ingen roll var du jobbar. Det kommer att vara möjligt att gå ut och det bör du göra när du får chansen. Att ta en promenad i friska luften med en kollega för att prata lite och dricka en kopp kaffe är inte dumt. Det gör att ni ändå kan vara lite närmre varandra utan att det innebär ökad risk för smitta under pandemitider.

Mer frisk luft på kontoret ger bättre energi och hälsa

Dessutom är regelbunden frisk luft och rörelse en investering i hälsan. Det ökar säkerheten och chansen för att du fortsatt kommer att må bra då du jobbar på en arbetsplats med många kollegor omkring dig.

ANVÄND TEKNIKEN FÖR SAMTAL OCH DISKUSSIONER

En hel del av de samtal vi för med folk omkring oss kan vi föra digitalt. Det gör du säkert redan nu. Men även på jobbet går det ju faktiskt att skicka ett snabbt meddelande istället för att traska över till den andres arbetsplats och ställa frågan.

Fast här ska vi komma ihåg att detta enbart bör vara en tidsbegränsad åtgärd som vi tar till när det är bra att hålla avstånd på grund av en världspandemi. I vanliga fall är det viktigt med den mänskliga kontakten. Normalt sett är det att föredra att faktiskt prata direkt med varandra.

Men tekniken kan onekligen minska på hur vi kommer varandra nära och kanske också på resor då vi kan ta samtalen med hjälp av teknik som även gör det möjligt att se varandra med videolänk. Den kan också vara ett gott komplement till golvskärmar då vi försöker få ner ljudnivån i en lokal eftersom det går att skriva meddelanden hellre än att använda rösten för att säga samma sak.