När öppnar uteserveringar? Uteserveringar är en underbar plats att njuta av under sommarmånaderna när solen skiner och värmen känns på huden. Däremot är det inte alltid lika självklart att sitta ute och äta under vinterhalvåret, när snön faller och kylan biter i kinderna.

Sommarperioden pågår mellan 1 april – 31 oktober. Vinterperioden pågår mellan 1 november – 31 mars.

Att tänka på som restaurangägare

För att kunna sätta upp en uteservering finns det vissa regler och krav som måste följas. Beroende på hur du planerar att inreda uteserveringen kan det också krävas bygglov. Om du vill sätta upp exempelvis ett skärmtak, en tät inhägnad över 1,1 meter hög eller ett upphöjt golv över 30 centimeter, så krävs bygglov. För att vara på säkra sidan bör du kontakta din kommuns stadsbyggnadskontor och få svar på eventuella frågor.

Andra regler som måste följas för att säkerställa att uteserveringen uppfyller stadens krav och standarder är:

  • En stabil avgränsning, såsom personbarriärer.
  • Det är också viktigt att allt placeras innanför avgränsningen för att inte blockera gatans gång- och cykelbanor.
  • Uteserveringen måste också vara tillgänglighetsanpassad och städad för att skapa en säker och välkomnande miljö för alla gäster.

Avgifter när man öppnar en uteservering

Att söka tillstånd för att ha en uteservering innebär inte bara att man måste följa stadens regler och riktlinjer, utan också att man måste betala olika avgifter. Polisen tar ut en administrationsavgift för varje ansökan oberoende av om den blir godkänd eller inte.

Dessutom tar Stockholms stad ut en avgift för att använda den offentliga platsen, vilket baseras på en taxa som fastställts av kommunfullmäktige och stödjer sig på avgiftslagen (1957:259). Avgiften beror på vilken zon som uteserveringen är placerad i, och för att ta reda på vilken zon din plats tillhör kan du se en karta över zonindelningen för avgifter.

 

Källa: https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/anvanda-offentlig-plats/anvanda-offentlig-plats-for-uteservering/