Hur många watt drar en LED lampa? Detta är en helt legitim fråga, kanske har du granskat el räkningen och kommit i underfund med att du betalar alldeles för mycket. Och det finns mycket man kan göra för att sänka räkningen, exempelvis byta ut alla lampor i huset till LED lampor.

Skillnaden från traditionella glödlampor är slående när det kommer till energiförbrukning. LED lampor drar betydligt färre watt, ofta mindre än 5 watt, jämfört med en traditionell glödlampa som kan vara så hög som 40 watt. Det innebär att du sparar nästan 80% i energi genom att byta till LED lampor. Dessutom har LED lampor en betydligt längre livslängd än vanliga glödlampor, vilket ytterligare ökar deras energieffektivitet.

Normalt ligger energiförbrukningen för LED lampor vanligtvis i intervallet mellan 1,3 och 10,4 watt. Det exakta energibehovet beror på hur länge lamporna är tända, och det vanliga brukar vara runt 1 000 timmar per år. Om du har en 4 wattslampa som lyser under den tiden, kommer den att använda ungefär fyra kilowattimmar (kWh) på ett år.

När du planerar belysningen i ditt hem är det viktigt att överväga hur många watt olika lampor använder. För en omfattande guide om detta, se EnergySage. Läs även vår artikel: Hur gör man för att hänga upp lampa i taket?

Så, vad är det som gör en LED lampa så speciell?

LED är en förkortning av Light Emitting Diode, vilket på svenska översätts till Lysande Elektronisk Diod. Även om termen LED används flitigt även på svenska, är den officiella benämningen för komponenten lysdiod. En lysdiod är en elektronisk komponent som avger ljus när elektrisk ström passerar genom den. Detta skiljer sig från vanliga glödlampor, som naturligtvis också producerar ljus, men LED använder helt andra principer som gör dem betydligt mer energieffektiva än glödlampor.

Se vårt sortiment på belysning.

LED är hållbart och fritt från gifter

Valet mellan LED lampor och vanliga glödlampor är i stort sett en no-brainer. Numera har de flesta lamptillverkare ersatt sina gamla modeller med olika LED alternativ, och det finns goda skäl till det. Undantagen är få, som vissa lysrör som ännu saknar riktigt bra ersättare. Den främsta styrkan hos LED lampor är deras miljövänlighet. Eftersom de är helt befriade från farliga ämnen som brukade finnas i gamla glödlampor. Till exempel bly, halogengas och kvicksilver.

Källa: https://www.eon.se/el/guider-tips/belysning