Varför behövs det tysta rum eller telefonbås på en arbetsplats

Jag hör inte vad jag tänker! Om den meningen dyker upp i ditt huvud hemma en eftermiddag när barnen grälar om vems tur det är att spela tv-spel är det en sak. Men om det här är tanken du har varje dag på jobbet är det inte okej och därför behövs det tysta rum på arbetsplatsen. I Sverige har vi lagar och regler som styr hur arbetsmiljön ska vara. Den ska vara hälsosamt för både kropp och själ!

Nu är det förstås så att vi i öppna kontorslandskap och på arbetsplatser där flera jobbar ihop svårligen kan få det helt tyst. Det här går att lösa med tysta rum som kan installeras på valfria platser på kontor och andra arbetsplatser.

Om det inte redan finns minst ett tyst rum på er arbetsplats är det dags att förstå varför det här är så viktigt. Inte bara för att det faktiskt finns en arbetsmiljölag som dikterar om en arbetsmiljö som inte skadar utan också för att ett bra arbetsklimat kan ge mycket bättre resultat på kort och på lång sikt.

DET ÖPPNA KONTORSLANDSKAPETS UTMANINGAR

Idag vet vi att det finns både nackdelar och fördelar med öppna kontorslandskap. Det är tydligt att vi behöver en viss avskärmad miljö även om vi ofta samarbetar med andra på kontoret. Det här kan lösas med golvskärmar som går att rikta och flytta på.

Bra väggskärmar kan absorbera ljud men helt tyst blir det inte och därför är behovet av tysta rum i ett öppet kontorslandskap särskilt stort. Det bör finnas särskilda rum och utrymmen där man kan blockera allt ljud. Här kan medarbetare jobba ostört med högre koncentration.

Ett tyst rum är ju omvänt också en plats för buller som kommer att störa andra. Man kan till exempel installera ett tyst rum som en slags telefonhytt så att folk kan ta privata samtal utan att det blir jobbigt för andra på arbetsplatsen.

VEM HAR ANSVARET FÖR ARBETSMILJÖN?

Om det inte finns något tyst rum på din arbetsplats är det viktigt att ta upp detta med arbetsgivare. Det är nämligen arbetsgivare som måste se till att arbete kan utföras utan någon risk för olycksfall eller ohälsa. Buller kan leda till ohälsa.

Utöver att det är ett måste att se till att arbetsplatsen är trygg och säker finns det stora fördelar med att ha tysta rum för själva verksamheten. När medarbetare mår bättre av att inte konstant bli utsatta för oljud påverkar det produktion och utveckling.

Det kan vara bra att komma ihåg när saken ska diskuteras. Det är inte dumt att ta upp flera argument för nyttan med de tysta platserna då det kanske finns en tvekan om det verkligen behövs skärmar, särskilda monterbara rum och ljudabsorbenter i tak och på väggar.

NYTTAN AV LJUDISOLERADE RUM I RUMMET

Nyttan av ett ljudabsorberande rum i rummet där flera har sina arbetsplatser är som nämnt att man kan dra ner på bullernivå. Men det är mer som talar för att installera den här typen av rum i rummet.

VIKTIGA FÖRDELAR MED LJUDISOLERANDE RUM ÄR:

  • Det kan användas för samtal där det är viktigt att höra ordentligt med högtalare vad som sägs.
  • Det kan användas för inspelningar av information och mediamaterial där man inte vill ha onödiga bakgrundsljud.
  • Det kan användas för samtal som rör känslig information som inte alla bör höra.

När ni få in en rutin och regelbundet använder tysta rum för att undvika att det uppstår onödiga ljud i de gemensamma rummen får det en hel del fina konsekvenser.

NÅGRA PUNKTER ATT TÄNKA PÅ ÄR:

  • Folk orkar mer då ljudbilden inte är så full av olika inslag och ger utrymme för helt tysta stunder.
  • Kreativitet kan få spira när folks hjärnor fungerar som de ska.
  • Det går att minska på hälsoproblem som huvudvärk och tinnitus när det är tyst i gemensamma lokaler.

Det handlar alltså både om hälsa och om produktivitet. Att bygga ett tyst rum är en investering på så många sätt och vis. Varje arbetsplats kan hitta en skräddarsydd lösning och sedan komma fram till precis hur den ska användas för att ge maximal effekt.

Svårt att koncentrera sig med hög ljudnivå i en kontorsmiljö

Svårt att koncentrera sig med buller!

FÄRDIGA MÖTESRUM MED SMART DESIGN

Det kan tyckas vara enkelt nog att ställa upp några skärmar eller köpa en soffa med ljudabsorberande vägg för att få tysta rum och utrymmen. Många gånger kan det här fungera mycket bra men det finns också en stor fördel med färdiga mötesrum som är enkla att montera.

Ett färdigt mötesrum har plats för personer att sitta ner och diskutera. Det kan komma med fräscha glasväggar så att man inte upplever det som att mötet pågår i en grotta. Ett monterbart mötesrum är den typ av tysta rum som passar väldigt bra på en arbetsplats där det inte finns ett konferensrum.

Om ni ofta håller möten i gemensamma utrymmen är det ganska troligt att det här stör de som inte är med på mötet men som måste sitta intill och jobba med annat. Då blir det perfekt att ha ett attraktivt mötesrum som dessutom absorberar ljud och ser till att ni kan hålla mötet med den ljudnivå som ni önskar utan att någon höjer ett ögonbryn eller två.

Det går att hitta rätt storlek för den yta ni har så här finns det verkligen flexibla lösningar att se på. Dessutom kan den här typen av mötesrum användas på lite olika sätt i enlighet med behov. När det kommer kunder på besök är det ofta viktigt att kunna ta ett möte på en avskild plats.

Det kan ju vara så att kunden som kommer för att diskutera ett samarbete kommer att ta upp känslig information. Då är det inte uppskattat att det går att höra hela samtalet fritt vid de arbetsplatser som finns omkring mötesbordet. Tysta rum som är attraktiva med fin inredning ger ett gott intryck av ert företag och visar att ni bryr er om integritet vilket givetvis är ett stort plus för kommande samarbeten.

Mötesrum av detta slag är också perfekta platser för arbetsintervjuer och löneförhandlingar. Det känns bekvämare att diskutera en möjlig anställning eller skäl till att höja lönen när man sitter i ett rum som är avskärmat rent ljudmässigt från resten av arbetsplatsen. Det är bara de som ska höra det som sägs som gör det.

Färdiga mötesrum ger mer flexibilitet på en arbetsplats

NÄR DET BLIR DAGS FÖR BRAINSTORMING

Det är ganska vanligt att man på arbetsplatser ibland måste ha lite mer kreativa möten. Det kan innebära att man behöver kunna prata fritt. Konferensrum är bra platser för den här typen av möten då man även behöver plats för att handfast se på information kanske med en projektor eller med en whiteboard.

När det inte finns ett regelrätt konferensrum på jobbet går det att lösa med ett monterbart rym. Det tysta rummet blir en perfekt plats där man kan mötas och brainstorma fritt. Det går att inreda med en mindre whiteboard och givetvis också att ta med skärm för att gå igenom de idéer som diskuteras och utvecklas.

Med tysta rum kan man ha avskilda grupper som jobbar intensivt med projekt utan att störa andra på arbetsplatsen. Det är bra att ha en särskild plats för den här typen av arbete då det också skapar en fin känsla av teamwork hos de som ingår i projektet.

Under projektet kan det vara så att man använder det tysta rummet som bas och att medarbetare temporärt flyttar in i rummet för att kunna jobba fokuserat och intensivt tillsammans med andra som är med på projektet.

SJUKVÅRD OCH HÄLSOKONTROLLER PÅ JOBBET

Då det ska genomföras hälsokontroller eller ges någon form av sjukvård på en arbetsplats är det också bra att ha tillgång till ett tyst rum som ger avskildhet. När det rör arbetsplatser där man jobbar aktivt med hälsovård räcker det kanske med skärmlösningar för att skärma av och skapa rum i rummet. Här kan det handla mer om att undvika insyn än om vad som hörs i lokalen.

Vilken lösning som passar bäst beror givetvis på arbetsplats. Men betänk att även enklare hälsokontroller som har med ergonomi och syn att göra kan kännas mycket privata. Då är det skönt att ha ett litet rum i rummet som går att arrangera på smart sätt.

När saker som anställdas hälsa ska diskuteras är det verkligen viktigt att tänka på att de allra flesta inte vill att dessa samtal ska höras av arbetskamrater. Det känns tryggt och privat med tysta rum som totalt absorberar ljuden.

Sjukvård och hälsokontroller kräver också privata rum

MYSIGARE GEMENSAMMA UTRYMMEN

Det finns också ett behov av utrymmen där man kan umgås på ett avslappnat och trevligt sätt. Med tanke på hur mycket tid vi spenderar på våra arbetsplatser är det egentligen konstigt att de inte inreds mer med tanke på detta.

Det går till exempel att ställa in ett halvt rum som är ljudabsorberande och som även ger en plats att sitta bekvämt på. Det här kan fungera fint för den som går själv för att ta en kaffe och ett privat samtal såväl som för arbetskamrater som vill ta en paus och umgås lite på jobbet.

Det går att inreda med skärmar som har fina färger och tyger som ger en mjukare känsla. Tillägg som kuddar som ger ett bättre stöd för ryggen i soffan i den tysta vrån är också smart. Med några få lösningar för tystare arbetsplats känns det helt annorlunda och folk kan slappna av på riktigt.

Med smarta lösningar blir arbetsplatsen mycket trevligare att vistas på. Den kan kännas lite mer som hemma fast utan ungarna som bråkar om vems tur det är att spela spel. Om någon på jobbet tänker hålla den typen av ljudnivå kan de göra det i det ljudisolerande rummet!

VILKEN TYP AV TYSTA RUM BEHÖVER NI?

För att komma fram till hur ni bör inreda med tysta rum är det viktigt att först bena ut hur det ser ut på arbetsplatsen just nu och vad som saknas. Det här styr er i rätt riktning. För om det till exempel är så att ni inte har ett konferensrum och känner att det blir för hög volym med jämna mellanrum i kontorslandskapet är ju någon form ab ljudisolerande mötesrum ett mycket bra val.

STÄLL FRÅGOR SOM:

  • Hur ofta behöver ni tysta utrymmen för möten, telefonsamtal, och enskilt arbete?
  • Hur många anställda behöver platser för fokuserat arbete?
  • Hur mycket plats finns det för ett extra rum i rummet?
  • Var träffas ni med kunder och med nya potentiella medarbetare?

Ta sedan en titt på de tysta rum som skulle kunna fungera innan ni beställer. Missa inte att det faktiskt kan behövas både ett mötesrum och en soffa med ljudabsorberande skärm. Med flera platser att få tystare omgivning på kan hela arbetsplatsen upplevas som ett ställe där folk faktiskt trivs och kan höra sina tankar!

Källa: https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2019/09/forskare-viktigt-att-det-finns-tysta-rum/

 

Tysta rum fungerar utmärkt för alla sorters möten på en arbetsplats