Skärmväggar som hjälper till att ge bättre arbetsro på kontoret

Vilka är de 7 problem som skärmväggar kan lösa? En arbetsplats där man trivs är en arbetsplats där det produceras på ett effektivt sätt. Det är inte för inte som ni har valt att satsa på höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska kontorsstolar och utrustning som gör det roligare att jobba. Alla mår bra av inredning som ger ett gott stöd både fysiskt och mentalt.

Skärmväggar behövs ofta på arbetsplatser. Inte bara på kontor där de kan förändra hur rum upplevs och används. Smarta kombinationer av väggar som går att flytta på kan skapa rum i rum och faktiskt också dämpa ljudnivån omkring arbetsplatser.

Läs mer: Vad är en skärmvägg och hur väljer du rätt för din arbetsplats?

DESSA 7 PROBLEM KAN SKÄRMVÄGGAR LÖSA

Det finns riktigt goda skäl att satsa på skärmväggar. Idag vet vi att buller och höga ljudnivåer är ett hälsoproblem. Det handlar inte bara om att du störs av ljud som är höga och frekvent återkommande. Faktum är att din hörsel kan försämras om du varje dag utsätts för buller. Ljudnivån kan motverkas effektivt med skärmväggar som placeras ut på rätt sätt.

Dessutom går det att få bukt med en rad olika problem med denna rätt så enkla lösning. Låt oss ta en titt på 7 problem som ni kan lösa med skärmväggar!

  1. Insyn

Utan att ha ögon i nacken vet du att någon kikar på din skärm och vad du gör. Det behöver inte vara en person som inte skulle kunna få se vad du jobbar med för att det ska upplevas som störande. När du sitter och jobbar på datorn är det trevligt att uppleva att du inte syns hursomhelst och närsomhelst.

Med en bra skärmvägg ser du till att du får ett hörn där du kan jobba utan insyn. Om någon vill kliva på och prata med dig måste de först runda skärmen och det känns tryggt. Om du sitter vid fönster som vetter mot en gågata eller annan plats där många rör sig kan skärmväggen verkligen vara på sin plats.

  1. Buller

Vi har redan tagit upp det där med buller och det är ett mycket vanligt problem på arbetsplatser. Utöver att ljudisolera på rätt sätt i tak och väggar kan skärmväggar göra mycket för att det ska bli lugnare och tystare.

Helt tyst blir det inte. Det är en myt. Inte ens den bästa skärmväggen kan skapa en tyst arbetsplats om du sitter i samma rum som andra. Fast om du väljer en ljudabsorberande skärmvägg kommer oljud att dämpas.

Vi är alla olika känsliga för buller. Det är dock viktigt att förstå att den som är ljudkänslig kan drabbas av allvarliga stressreaktioner till följd av konstant buller på jobbet. Det handlar inte bara om hur ens hörsel fungerar. Den som har svårare med stimuli som ljud kommer att uppleva att det är mycket påfrestande med ett ständigt surr i bakgrunden.

När arbetsplatser ska vara i samma rum kan ni alltså se till att ljudkänsliga mår bättre genom att ställa in skärmväggar omkring borden. Det kan vara något som leder till färre sjukskrivningar såväl som bättre resultat till följd av att stressen minskar.

  1. Reflexer i skärmar

Problem med synen är också något som kan bli ett problem på kontor där man jobbar mycket med skärmar. Om du sitter med skärmen vänd mot en ljuskälla som ett fönster eller en stark lampa kan det leda till kraftiga reflexer i skärmen.

Det finns skärmskydd som du kan sätta upp omkring en datorskärm men de fungerar inte om ljuset kommer rakt bakifrån. Om det inte går att placera skrivbordet på annat vis är skärmväggen en perfekt lösning. Den kan blockera det starka ljuset utan att det blir mörkt om du till exempel använder dig av en skärmvägg med plexiglas.

En laptop på ett skrivbord är extra flexibelt, bra för hybridkontoret

  1. Tråkig miljö

Ett annat vanligt förekommande problem på arbetsplatser är att miljön är lite tråkig. Färgerna är entydiga och det finns inget som ger energi. Det här kan lösas med flera olika saker. Levande blommor som byts med jämna mellanrum är ett gott exempel på något som kan förändra känslan av tråkighet på en arbetsplats.

Dessutom kan skärmväggar med olika färg göra det livligare. Istället för att fortsätta den grå dekoren som pryder väggarna kan skärmväggarna ha en färg som viker av och inspirerar. Det behöver inte vara en stark färg för att det ska bli effekt. Faktum är att det är bäst att inte överdriva med starka färger som kan få kontoret att upplevas som rörigt och vilt.

  1. Tillfälliga situationer

Ibland behövs det snabba lösningar för att skapa privata rum i rummet. Då blir det problem när det inte finns skärmväggar på plats. Hade det bara funnits ett komplett skärm kit som kan ställas upp för att skapa en liten nisch hade det inte blivit några problem.

Den här typen av skärmväggar passar perfekt då ni till exempel behöver genomföra intervjuer, samla in information på ett personligt sätt eller kanske erbjuda sjukvård på ett privat sätt på en arbetsplats.

Faktum är att både arbetsplatser och studieplatser har stor nytta av skärmväggar som man kan ställa upp för att få till ett litet rum. Det kan ju även användas som plats för privata telefonsamtal. En liten telefonruta helt enkelt!

  1. Många skrivbord tillsammans

När flera skrivbord står samlade tillsammans kan det vara praktiskt då folk jobbar på projekt ihop. Men det händer att arbetsplatser har anställda med helt olika arbetsuppgifter som sitter i samma rum. Då kan det upplevas som lite problematiskt.

Om det inte går att ställa upp skärmväggar mellan borden kan man fästa väggarna på själva skrivbordet. Det finns supersmarta höjbara golvskärmar som ger både ljudabsorption och insynsskydd.

Med steglös höjning på golvskärmen går det att anpassa kontorsplatsen efter behov. När kollegor vill jobba ihop eller bara umgås hissas skärmen ner. När det behövs en privat plats att jobba och ta samtal på kan skärmen istället hissas upp.

  1. Sekretess

På vissa arbetsplatser finns problemet att viss information verkligen inte får läcka ut. Inte ens till vissa kollegor. Det här kan skapa en känsla av att det är svårt att jobba på ett fritt och gemensamt sätt i kontorslandskap.

Chefer kan också tycka att det är lite svårt att hålla sekretess då det är full insyn över deras arbetsplatser genom glasväggar eller då de delar rum med fler arbetskamrater. Skärmväggen löser detta problem och ser till att sekretess hålls precis som tänkt. Det ger en trygghet för alla som jobbar på arbetsplatsen och det utan att någon behöver känna sig förnärmad.

NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ DÅ DU SKA KÖPA SKÄRMVÄGGAR

Du har säkert upptäckt flera problem som ni nu kan lösa med skärmväggar på din arbetsplats. Men innan du väljer en skärmvägg eller två är det viktigt att tänka på hur den bör se ut för att problemen verkligen ska lösas.

MED TANKE PÅ LJUDET

Till att börja med ska du veta att alla skärmväggar inte alls är ljuddämpande. Det finns billiga skärmväggar som ser hur fina ut som helst. De kan vara gjorda av trä eller metall och ha hål i mönster som släpper in ljus.

Men den här typen av skärmväggar är inte ljuddämpande. Du bör välja en modell som är särskilt till för att dra ner på ljudnivån. Dessutom ska du tänka på att både höjd och bredd på skärmen kommer att påverka hur väl den fungerar mot buller.

EN GOD BALANS

Å ena sidan vill du dämpa ljudet, å den andra vill du ha viss översikt över rummet. Därmed är det viktigt att finna en balans. Du får hitta brytpunkten och välja storlek på skärmvägg i enlighet med detta.

En golvskärm som är minst 150 cm hög bör fungera mycket bra. Den gör det möjligt att se över lokalen när man ställer sig upp men det blir helt privat då man sitter. Högre skärmar ger utrymmen som känns mer som rum och då får man gå runt skärmen för att få kontakt med andra på jobbet.

Vad gäller bredden beror det lite på modell du väljer. Men det är inte dumt med väl tilltagen bredd om du vill få det riktigt tyst i utrymmet bakom skärmen. Ibland kan det fungera bra att ställa upp flera skärmar i rad för att få en bättre effekt.

Arbeta i ett öppet kontorslandskap kräver extra mycket koncentration

TJOCKARE KÄRNA GER BÄTTRE LJUDDÄMPNING

Generellt sett är det så att en tjockare kärna i skärmväggen ger bättre ljuddämpning. Det bör vara en kärna som är gjord av ett sammanhängande material som är poröst. Skulle det vara en hård kärna av trä kan det istället bli så att skärmväggen ökar på bullereffekten!

HUR MÅNGA SKÄRMVÄGGAR KOMMER NI ATT BEHÖVA?

Det är viktigt att förstå att det många gånger krävs en uppställning av flera skärmväggar i rad för att få önskade resultat. När bord står efter varandra på en linje är det inte dumt om varje skrivbord utrustas med en skärmvägg. Det kan ge bättre resultat för alla arbetsplatser i rummet.

Med flera skärmväggar i en lokal där det finns ett tjugotal medarbetare kan det faktiskt göra enorm skillnad då det även finns omkring tjugo skärmväggar som ställs ut på ett smart sätt. Planera hur ni ska använda skärmarna innan de ställs ut.

LYSSNA PÅ MEDARBETARE PÅ ARBETSPLATSEN

Innan ni planerar hur skärmväggar ska ställas upp är det också trevligt att tala lite med de berörda. Anta inte att alla är intresserade av att dela upp mellan skrivbord med skärmväggar. Här kan det vara klokt att satsa på en modell som går att höja och sänka för att möta allas behov.

Det kan också vara så att det finns behov av avskärmning på platser som ni inte ens tänkt på. Genom att gå igenom lokalen och prata med alla som berörs är det enklare att komma fram till vad som verkligen behövs och sedan inreda med skärmar på ett effektivt sätt.

Lyssna på medarbetare på arbetsplatsen

Glöm inte bort att planera för hur sladdar ska dras så att det inte blir rörigt för att ni ställer ut skärmväggar på golvet. Detta kräver också en professionell lösning så att det blir lätt att hålla rent under och omkring skrivbord när det finns skärmar som avgränsar utrymmet.

SKÄRMVÄGGEN PASSAR OCKSÅ HEMMAKONTORET

Det är inte bara arbetsplatser där många jobbar tillsammans som kan behöva skärmväggar. Om du ska jobba hemifrån kan det vara viktigt att skapa en arbetsplats som känns avskild från resten av rummet. Betänk att du skapar en arbetsplats i ditt sovrum. Om du kan avskärma den med en snygg skärm kan du också skilja på arbete och vila på ett bra sätt.

Hemmet kan ju precis som ett kontor ha ljuskällor som rimmar illa med hur du är tvungen att ställa din dator. Då hjälper det med skärmväggar som du placerar ut för att blockera ljus som kan verka störande.