Varför är kontor viktigt? När pandemin bröt ut genomgick våra arbetsliv en betydande förändring, särskilt när det gäller våra arbetsplatser. Att arbeta hemifrån blev normen för de flesta av oss, utan något annat hållbart alternativ.

Även om några av oss lyckades anpassa oss till denna förändring ganska bra, har många chefer entreprenörer och ledare hamnat i en tuff sits och undrar om de ska fortsätta med distansarbete eller återgå till det traditionella.

Fördelar med att arbeta från kontoret

Enligt Forbes förväntar sig majoriteten av yrkesverksamma att distansarbete kommer att bli standard, vilket inte är förvånande med tanke på de fördelar som följer med det. Distansarbete ger anställda flexibilitet och tar bort pendlingskostnader och tidskrävande resor till jobbet.

Men det finns också fördelar med att arbeta från kontoret som man inte bör bortse.

3 anledningar till varför kontor är viktigt

Personligt samarbete är viktigt för företag – Numera är vi bekanta med tekniska verktyg som Zoom, Microsoft Teams och Slack för att arbeta hemifrån. Men även om dessa verktyg har möjliggjort kommunikation på distans, når de inte upp till den nivå av samarbete som möjliggörs av personliga möten.

Kontorsarbete främjar lagarbete – För chefer som vill bygga ett starkt och effektivt team är det viktigt att ha arbetet på kontoret som en del av strategin. Ett team som är byggt på kommunikation och samarbete kräver interaktion ansikte mot ansikte. Enligt forskning kan interaktion ansikte mot ansikte öka produktiviteten med upp till 30%.

En god företagskultur är viktig för företagets framgång – En god företagskultur handlar om mer än bara fri tillgång till kaffe och pingisbord i lunchrummet. Det handlar om en miljö där medarbetare, chefer och ledare arbetar tillsammans för att uppnå företagets gemensamma mål. Företagskultur handlar också om attityden och beteendet hos alla i företaget och hur de samverkar. Medarbetare som trivs och känner sig delaktiga i företagskulturen är mer benägna att vara motiverade och produktiva på jobbet.

Källa: https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/07/11/the-real-reason-to-go-back-to-the-office-hint-its-not-for-your-employer/?sh=650c691017ca