Vad skall man tänka på när man väljer ljudabsorbenter till kontoret

Ska man ljudisolera eller inreda med ljudabsorberande på kontoret? Ljudisolering behövs på kontor där folk är så skräniga att det stör andra på arbetsplatsen och kanske också folk omkring i angränsande lokaler. Det är sällan som man behöver ljudisolera ett kontor. Om det rör sig om en normal arbetsplats så handlar det snarare om att jobba med ljudabsorbering för att skapa en behaglig miljö där alla kan fokusera och jobba.

Om det inte är så att grannar omkring er arbetsplats klagar på att ni är för högljudda och stör då är det alltså tal om ljudabsorbenter och inte ljudisolering. Skillnaden mellan ljudisolering och ljudabsorbering är att isoleringen hindrar ljud från att ta sig ut medan absorbering suger upp och dämpar ljud.

Men det kan faktiskt vara så att ni behöver både ljudisolering och ljudabsorbering. Det här går att ordna med smart kontorsinredning som kan absorbera såväl som isolera för en arbetsplats som fungerar precis som den ska!

Läs mer: Hur fungerar ljudabsorbenter?

SMARTA LÖSNINGAR FÖR LJUDABSORBERING PÅ KONTOR

När det ekar och liksom skallrar på kontoret rent ljudmässigt är det dags att se på lösningar för att dämpa ljudet. Det handlar inte bara om att få ner volymen på olika typer av ljudkällor. Med ljuddämpande väggplattor och ljudabsorbent tak och golv kan inredas med så blir även lägre ljudinfluenser lättare att leva med.

Det finns olika typer av ljudabsorberande produkter som kan bidra till en mycket bättre ljudbild på arbetsplatsen. Det kan vara så att ni behöver flera för att det ska bli bra på kontoret men ibland kan det också räcka med en lösning.

Några vanliga exempel på effektiv ljudabsorbering för kontor är:

AKUSTIKPLATTOR VÄGG OCH TAK

Det här är plattor som är gjorda av material som suger upp ljud och verkar dämpande. I och med att man kommer att se plattorna så är de designade med tanke på estetik. De kan vara en del av ett mönster i ett innertak eller se ut som konstverk.

Ljuddämpande tavlor som man hänger på väggen kan föreställa en världskarta eller något annat som ser snyggt och inspirerande ut. Man får alltså både dekoration och ljuddämpning i ett. En ljudabsorbent tavla passar perfekt i receptionen och på andra platser där det uppstår mycket ljud och sorl som måste dämpas på ett effektivt sätt.

Ljuddämpare vägg och tak blir fina av kan man faktiskt använda i stort sett i alla rum. Utöver ljudabsorbenter tavlor kan det vara fint att hänga upp takabsorbenter som hänger ner som mobiler i rummet. Precis som ljudabsorberande tavlor är detta en form av konst. Mobiler som hänger ner och suger upp ljud passar särskilt bra där det är högt i tak.

LJUDABSORBERANDE SKRIVTAVLOR OCH SKÄRMVÄGGAR

En annan metod för att dämpa ljud på kontor är att inreda med skärmväggar. Dessa fungerar både som rumsavdelare och som ljuddämpare. De skiljer sig en hel del från ljudabsorberande plattor som man fäster i tak och på vägg men har i grund och botten samma funktion.

När många ska dela på ett rum kan det bli svårt att skilja på arbetsplatser. En kollega pratar i telefon eller hör på radio och det är svårt att fokusera på det egna arbetet. Även enklare ljudinfluenser som knappande på tangentbord och rullande på kontorsstolar kan göra att det blir för mycket ljud.

Det räcker inte med ljudabsorbent tak och vägg när man jobbar i ett kontorslandskap. Här krävs det lösningar som delar av och blockerar ljud. Det går till exempel att använda ljudabsorberande tavlor som skapar privata utrymmen och samtidigt ger det viktiga redskapet där det går att anteckna och hänga upp papper och pennor.

Ljudabsorbenter minskar högt ljud och ger bättre arbetsmiljö

ANDRA RUM SOM BEHÖVER LJUDABSORBERING

Att det är viktigt med ljudabsorberande insatser på ett kontorslandskap kan ju verka självklart. Om det blir för mycket brus så går det inte att fokusera och då kan produktionen skadas. Det finns även andra rum på kontoret där det kan bli extra viktigt med ljudabsorbering och faktiskt också med ljudisolering.

Om vi tar konferensrummet som ett exempel så är det ju ett utrymme där man inte sällan pratar om saker som inte ska läcka ut utanför arbetsplatsen. Det kan till och med vara så att en grupp anställda jobbar med material som inte ska delas med andra som finns på arbetsplatsen alldeles intill konferensrummet.

I ett konferensrum kan man använda sig av ljuddämpande plattor vägg och i tak men det gäller också att se på platser som dörrar och fönster. Om det finns sprickor eller glipor så är det självklart att ljud kommer att läcka ut denna väg.

Det är också viktigt att se på ventilationssystem och om de på något vis sprider ljud vidare. Det är inte önskvärt för rum där affärshemligheter och framtida planering ska diskuteras. Se noga över arbetsplatsen och ta reda på hur mycket som hörs mellan rum. Både för att se om ljudbilden är störande och för att avgöra om den kan leda till att information som inte ska spridas ändå tar sig vidare från slutna rum.

SKAPA SÄRSKILDA RUM FÖR MÖTEN OCH TELEFONSAMTAL

När det inte finns ett särskilt konferensrum för möten och planering går det att bygga tysta rum i detta syfte. Tysta rum är små rum som man kan bygga och installera där det finns plats. Rummet kan fungera för möten och för arbete. Det är tyst och behagligt i rummet. Det har ljudabsorberande inredning som gör att man till exempel kan använda rummet för att spela in instruktionsvideor.

De tysta rummen fungerar även ljudisolerande utåt sett. Det blir mycket viktigt då man kanske ska använda rummet för saker som:

  • Hälsoundersökningar där man definitivt pratar om privata saker.
  • Lönesamtal då ingen vill att det som sägs ska höras utanför rummet.
  • Telefonsamtal där det är viktigt att få prata ostört och att inte störa andra.
  • Samarbete med frilansare och andra samarbetspartners som delar med sig av känslig information.

BEHÖVER NI BÅDE LJUDISOLERING OCH LJUDABSORBERING?

Det här är en viktig fråga att få svar på. För att komma fram till svaret kan det vara klokt att gå igenom arbetsplatsen och att prata med anställda. Fråga hur de upplever ljudbilden på kontoret. Vad gör de när de måste ta privata eller lite känsliga telefonsamtal?

Om anställda berättar att de går ut för att prata i telefon med jämna mellanrum kan det vara läge att se på lösningar som tysta rum som används som telefonhytter. Om det mest handlar om att sorl och brus gör det svårt att koncentrera sig kanske det räcker med ljudabsorberande insatser.

För många arbetsplatser kan det räcka gott och väl med att använda ljuddämpande inredning. Det blir behagligare på kontoret och man får ner ljudnivån. Om detta görs i samband med regler för hur saker som radio, telefonsamtal och möten ska hanteras så kanske det inte behövs fler lösningar.

Men om det fortsatt känns som att något fattas kan det vara dags för ljudisolering. Det bästa är förstås om det går att lösa detta med väggskärmar, väggplattor och takisolering. Det händer dock att man måste renovera och bygga till saker som innertak eller jobba med bättre ljudisolering i ventilationssystem.

SUMMERING

Det är viktigt att se till att ljudbilden på en arbetsplats är behaglig för alla. Det kan vara så att ni behöver både ljudisolering som blockerar ljud från att ta sig vidare och ljudabsorbering som suger upp ljud. Det här beror lite på de specifika behov som finns på arbetsplatsen.

På AZ Design kan vi hjälpa till med produkter för ljuddämpning såväl som med lösningar för att även få ljudisolering. Kontakta oss gärna för att prata mer om hur det ser ut på er arbetsplats och vad som skulle kunna göras för att kontrollera ljudbilden på ett bättre sätt.