Leasing är i grunden en variant av långtidshyra, där leasinggivaren köper utrustningen och sedan överlåter hela nyttjanderätten till leasingtagaren genom ett leasingavtal. Leasing av restaurangmöbler.

Vad kan vi leasa?
I princip all lös egendom kan i de flesta fall leasas genom Wasakredit. Lös egendom innebär att möblerna ej ingår i en fastighet eller som del i annan utrustning. Ett bra exempel på leasingobjekt är stolar, bord och utemöbler till en restaurang.

leasing-restaurangmobler

Varför leasing?
Leasing av restaurangmöbler är ett enkelt och mycket förmånligt sätt att köpa in nya möbler utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme hos sin bank. De leasade möbler utgör säkerheten för finansieringen och i de flesta fall krävs inga ytterligare säkerheter. Den vanligaste leasingtiden är mellan 24 mån och uppåt. Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, innebär att den dras som en kostnad i bokföringen.

Månadskostnad och restvärde
Den totala månadskostnaden påverkas av restaurangmöblernas restvärde och den totala längden på leasingavtalet. Ett högre restvärde och en längre leasingtid ger en lägre månadskostnad och tvärtom.