Att leasa möbler genom Wasakredit

Vad innebeär leasing?

Leasing är en variant av långtidshyra, företaget som är leasegivaren köper möblerna och sedan i sin tur överlåter nyttjanderätten till leasetagaren genom ett sk. leasingavtal. Vanlig avtalslängd på detta är mellan 2- 5 år hos Wasakredit. Leasing är ett mycket enkelt och förmånligt sätt att införskaffa nya restaurangmöbler utan att binda kapital eller att behöva använda sina bankmässiga säkerheter.