Stolar och design

Stolar och framför allt de för restaurang är en grannlaga uppgift att välja.

Materialet för stolarna bör anpassas till den övriga inredningen så de harmoniserar och därmed ger snyggt instryk för en besökare.

Om restaurangen har omfattande träinredning för övrigt kan stolar i trä vara lämpliga.

Plaststolar signalerar ofta att det rör sig om ett ställe där man förväntar sig snabb genomströmning av gäster och kanske inte är tänkt för att sitta längre stunder. Vilket kan vara passande för ställen som serverar snabbmat.

Mörkare tyg i stolarna ger visuellt ett intryck av att vara rena och därmed så kan den användas längre utan att behöva bytas ut. Fast rengöras behöver även de.

Mer här om vad man skall tänka på när det gäller stolar.