Regalskeppet Vasa och konferensbord

Och nu kan man ställa sig frågan vad ett skepp som förliste för nästan 390 år sedan har för koppling till konferensbord. Dessutom de konferensbord som vi säljer.

Till synes ingen vid första anblicken. Nu ligger det mer i materialet som Vasa och våra bord finns i. Ek är ordet för det. Inte den eken som fanns i skeppet skall kanske tilläggas.

Dessutom kan vi garantera att våra bord är betydligt mer stabila än vad Vasa var. Inte så att vi kan lova att de håller i 390 år, men betydligt längre än skeppet.