Partymöbler, festvåningsmöbler

Partymöbler eller festvåningsmöbler som det även brukar heta finns i många utföranden. De flesta kännetecknas av att de är lätta att flytta runt och stapla. Stolarna går oftast att flytta med hjälp av en stolsvagn, borden går även dem att flytta runt med vagnar.