Redan Wanda Jackson visste förr i tiden hur man hade party.

Party och fester är till viss del en lyckad del i en konferens eller annat möte. Om det vill säga hålls på en trevlig och stimulerande nivå utan alltför stora åthävor.

Dansa på våra bord är kanske inte att rekommendera, visserligen lär de hålla för det, men finns ju alltid en risk att ramla ned och något annat går sönder.

Nu går det alldeles utmärkt att använda borden till konferens eller i andra sammanhang. Fördelen med de är att de är enkla att fälla ihop och ställa undan när de inte behövs.

Och du hittar de här på partybord.