Möbeltygets ljusäkthet

 

Ljusäkthet anger möbeltygets motståndskraft mot solljus under en längre tid.  Skalan för att mäta ljusäkthet graderas för det mesta från 1 till 8 där 8 är det högsta och bästa betyget. Vi rekommenderar alltid att tyget bör ha 5 eller högre på skalan för att fungera riktigt bra oavsett solljus. Skalan som mäter detta är exponentiell, detta innebär att till exempel ljusäkthet på 6 är dubbelt så bra som 5 på skalan.