Lite historik om sittpuffen

Sittpuffen började bli populär inom designvärlden i slutet på sextiotalet. Två unga, italienska designer märkte att de anställda hellre satt på säckar fyllda med frigolitkulor än stolar i pauserna och insåg de anatomiska fördelarna med detta. De experimenterade länge med material och fyllning innan de fick fram den första designade modellen för en sittpuff. Den rebellerade mot den tidens konventionella smakregler och just detta gjorde dess popularitet enormt stor bland delar av de yngre generationerna. Dessutom hade frågor kring ergonomi på arbetsplatser just börjat lyftas och vikten av att skona den arbetande kroppen ryckte undan för undan i fokus. Sittpuffar har sedan dess varit en ofta förekommande sittmöbel i all inredning, men har sedan decennier inte dragit någon större uppmärksamhet till sig från designerhåll. Under de senaste åren har innovativ, modern design gjort att sittpuffar är mer använda även inom designvärlden. Det är bland annat smarta, tåliga material och roliga former som bidrar till detta, men också det genomslag yogan haft det senaste decenniet har säkert bidragit till att vi söker oss till mer organiska sittalternativ.