Ett konferensrum behöver vara välgenomtänkt utformat för att fungera optimalt. En viktig aspekt att ta hänsyn till är konferensmöblernas komfort och praktiska funktioner. Innan ett konferensrum inreds kan det därför vara viktigt att rita upp hur rummet ser ut och anpassa möblering därefter. En viktig aspekt är att det inte ska vara trångt och besvärligt för konferensdeltagarna att röra sig och arbeta därinne.

Det är runt ett konferensbord som deltagarna i förstahand samlas, därför kan man kalla det för rummets hjärta och utgå från det. Ett konferensbord ska vara rymligt och anpassat för ganska många deltagare.

konferensbord