Att investera i köavskiljare till sin nattklubb kan vara en bra ide. Köavskiljare i form av flätade rep är både syggt och tydliga marköker för va kö gränsen går.

För att undvika bråk och missförstånd så är det optimalt att använda sig av någon form av tydlig avspärrning.

köavskiljare