Köavskiljare och köstolpar till offentlig miljö

Det finns flera varianter av olika köavskiljare. Modell med stolpe och band är den vanligaste och används huvudsakligen för avgränsningar. Denna sorten används mycket vid evenemang, event och tillfälliga föreställningar för att på ett flexibelt och enkelt sätt kunna spärra av områden, till exempel köer eller stängda ingångar. Till köstolpar kan man även komplettera med infotavlor av olika slag.

köavskiljare event