Köstolpar ett effektsätt att hålla ordning inte bara på en kö utan att göra en avgränsning för att underlätta framkomlighet. Det kan vara att guida besökare rätt väg till en konferenslokal, en buffé eller annat arrangemang där det kan finnas risk att gästerna inte på en gång hittar direkt dit de skall.
Dessutom kan de utgöra ett komplement till övrig inredning utöver den praktiska funktionen då de går att få i olika material, färgsättning och design.

Köstolpe i borstad rostfritt stål