Flexibla utbildningsstolar

Eleverna ägnar mycket av sin tid sittandes, vilket leder till att utbildningsstolarna behöver vara både bekväma och ergonomiska. Man bör även ha i åtanke att stolarna kommer utsättas för mycket slitage av att stolarna tillexempel kommer flyttas fram och tillbaka. En fördel kan vara att investera i stapelbara utbildningsstolar då det bli smidigt att frigöra utrymme för aktiviteter som kräver utrymme.

Utbildningsstolar Az Design