Att konferenser har olika förutsättningar känner de flesta till. Variation i antal deltagare, hur de förväntas interagera med varandra och med föredragshållarna är några av de omständigheter man behöver ta hänsyn till vid både möbleringen för en konferens men framförallt i stadiet innan. Det vill säga anskaffning av olika konferensmöbler.

Och där är onekligen borden av nog den största vikten. I huvudsak beroende på ytan de tar upp i förhållande till stolarna.

Där är de fällbara konferensbord som vi erbjuder ett bra köp. Du hittar de i olika storlekar, färdiga med stativ och skiva, eller så kan du kombinera de själv för att passa exakt i den miljö den skall finnas i.