Avlastningsbord kan ha lite olika innebörder och se ut på skilda sätt. I en restaurang är det ofta så att det kan gälla ett bord på hjul där man kan lasta av avätna tallrikar och glas. För vidaretransport till disken. I andra sammanhang används de som rullbord för att exempelvis transportera ut varor i en livsmedelsbutik.

 

På ett sätt kan man faktiskt även kalla ett restaurangbord för en form av avlastningsbord. För utan det bordet skulle ju serveringspersonalen springa omkring med tallrikarna hela tiden och inte ha någonstans att ställa ned dem till gästerna. Och just den typen av bord kan vi på AZ Design erbjuda ett antal olika varianter av, och då kan själv välja utformningen av det. Mer om här på våra bord.

bord till restaurang